صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

معرفی حسابهای تفصیلی 1:

جهت ایجاد حساب تفصیلی ابتدا در صفحه راست کلیک نمائید.

A1030503

امکانات راست کلیک:

A1030520

بازخوانی: برای مرتب سازی حسابهای تفضیلی موجود در لیست به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

جدید: کادر زیر ظاهر شود .

A1030510

کد گروه: کد گروهی را که قصد ثبت حساب تفصیلی مربوط به آن وجود دارد را وارد نمایید و یا از لیست، کد گروه را انتخاب نمائید.

کد حساب تفضیلی: در اینصورت در کادر کد ، کد آخرین تفصیلی ثبت شده مربوط به گروه انتخابی بعلاوه یک شده و نمایش داده می شود که در صورت نیاز می توان آن را به صورت دستی تغییر داد .

نام: نام حساب تفصیلی مورد نظر را تایپ نمائید.

ماهیت: از لیست ،ماهیت حساب مورد نظر را انتخاب نمائید .

وضعیت حساب: از لیست،وضعیت حساب مورد نظر را انتخاب نمائید.

حساب ارزی: برای حساب تفصیلی مورد نظر می توان حساب ارزی را فعال کرد.برای این منظور،حساب ارزی از لیست آن انتخاب شود.

در پایان جهت ثبت اطلاعات وارد شده بر روی گزینه تایید کلیک می نماییم.

A1030515

ویرایش: جهت ویرایش هر یک از حسابهای تفصیلی باید بر روی آن راست کلیک نموده و از کادر باز شده ویرایش را انتخاب نمود.برحسب نیاز می توان نام،ماهیت،وضعیت حساب،حساب ارزی را ویرایش نمود.

A1040528

در پایان جهت ثبت تغییرات انجام شده بر روی گزینه تایید کلیک نمائید.

حذف: جهت حذف هر یک از حسابهی تفصیلی بر روی آن راست کلیک نموده و از کادر باز شده حذف را انتخاب نمائید.در اینصورت کادر زیر باز می شود که در صورت مطمئن بودن از حذف حساب تفصیلی باید بر روی گزینه تائید کلیک نمود.

A10305_clip_image001

تذکر :

در صورتی که حساب تفصیلی دارای گردش باشد امکان حذف آن وجود ندارد در این صورت پیغام زیر ظاهر می شود .

DelCoding2

جستجو سریع

جستجو

فیلتر

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)