صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

جابجایی اسناد در یک تاریخ خاص :

جهت جابجایی اسناد ابتدا باید در کادر تاریخ سند ، تاریخ اسنادی که می خواهیم جابجا کنیم را وارد نماییم سپس همانند زیر بر روی علامت سبز رنگ کلیک می نماییم .

A3010203

در اینصورت اسنادی که در تاریخ وارد شده وجود دارند ظاهر می شوند .

A3010204

از میان اسناد ظاهر شده دو سندی را که قصد جابجایی آنها را داریم انتخاب می کنیم .

A3010206

سپس بر روی گزینه افزودن کلیک می نماییم .

A3010207

در اینصورت پیغام زیر ظاهر می شود که در صورت تمایل به ادامه عملیات باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A3010210

به این ترتیب اسناد ی که جهت جابجایی انتخاب شده اند در کادر زیر ظاهر می شوند .

A3010208

در صورتی که اسناد اشتباه انتخاب شده باشند می توان از گزینه حذف استفاده نمود به این ترتیب اسناد انتخاب شده به کادر بالا برمی گردند و می توان اسناد مورد نظر را مجدا" انتخاب نمود .

A3010211

در پایان باید بر روی گزینه جابجایی کلیک نمود تا جابجایی انجام شده ثبت گردد .

A3010209

در صورتی که بر روی گزینه انصراف کلیک نماییم مکان نما به تاریخ باز می گردد و می توان تاریخ جدید را جهت جابجایی اسناد آن وارد نمود .

A3010212

تذکر :

در صورتی که تاریخ وارد شده در محدوده دوره مالی نباشد پیغام زیر ظاهر می شود .

A3010202

جهت خروج از این قسمت می توان بر روی گزینه خروج کلیک نمود .

A3010205

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)