صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

ادغام موردی اسناد :

جهت ادغام موردی اسناد ابتدا باید در کادر تاریخ سند ، تاریخ اسنادی که می خواهیم با هم ادغام کنیم را وارد نماییم سپس همانند زیر بر روی علامت سبز رنگ کلیک می نماییم .

A3010602

به این ترتیب اسنادی که در تاریخ وارد شده وجود دارند ظاهر می شوند . از میان اسناد ظاهر شده آنهایی را که قصد داریم با هم ادغام کنیم انتخاب می کنیم . سپس بر روی گزینه افزودن کلیک می نماییم .

A3010604

در این صورت اسنادی که جهت ادغام انتخاب شده اند در کادر زیر ظاهر می شوند . حال اگر سندی اشتباه انتخاب شده باشد ابتدا باید در کادر پایین آن را انتخاب نمود سپس بر روی گزینه حذف کلیک نمود

A3010605

به این ترتیب سند انتخاب شده به کادر بالا برمی گردند و می توان سند مورد نظر را مجدا" انتخاب نمود .

A3010606

سپس باید بر روی گزینه ادغام کلیک نمود تا ادغام مورد نظر صورت گیرد .

A3010607

در اینصورت اخطار زیر ظاهر می شود که باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A3010608

در پایان کادر زیر ظاهر می شود که در صورتی که از ادامه عملیات منصرف شده باشیم باید بر روی گزینه انصراف کلیک نماییم و اگر قصد ادامه عملیات را داشته باشیم بر روی گزینه تایید کلیک می کنیم .

A3010609

به این ترتیب عملیات ادغام انجام می شود و نتیجه آن در پایین کادر نمایش داده می شود .

اگر عملیات با موفقیت انجام شود پیغام موفقیت ظاهر می شود .

A3010610

و اگر عملیات با شکست مواجه شود پیغام شکست ظاهر می شود .

A6

در صورتی که بر روی گزینه انصراف کلیک نماییم مکان نما به تاریخ باز می گردد و می توان تاریخ جدید را جهت ادغام اسناد آن وارد نمود .

A3010611

در صورتی که تاریخ وارد شده در محدوده دوره مالی نباشد پیغام زیر ظاهر می شود .

A3

در صورتی که در تاریخ انتخاب شده اسناد قطعی شده باشند امکان ادغام وجود ندارد و اخطار زیر ظاهر می شود .

A5

جهت خروج از این قسمت می توان بر روی گزینه خروج کلیک نمود .

A3010612

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)