صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

انتقال اسناد به شركت جاري :

بايد توجه داشت كه جهت انتقال اسناد هميشه بايد وارد شركت انتقال گيرنده اسناد شويم . جهت انتقال اسناد ابتدا از ليست سرورهاي موجود نام سرور را وارد مي كنيم IP و يا

A3010701

ليست سرورها:

A3030107

با كليك بر روي دكمه فوق ليست سرورها نمايش داده مي شود.

A3030108

كد شركت يا سازمان:

سپس كد شركت يا سازماني را كه قصد داريم اسنادش را به شركت مورد نظر منتقل كنيم را وارد و يا از طريق بالا و پايين كردن مكان نما انتخاب مي كنيم .

نوع اتصال:

اتصال از طريق مديريت Windows

اتصال از طريق مديريت Sql Server

در انتقال اسناد دو روش اتصال وجود دارد . در صورتي كه انتقال اسناد از روي سرور انجام شود روش اتصال از طريق مديريت ويندوز را انتخاب مي كنيم .

انتخاب مي شود در اينصورت در SQL اگر برنامه تحت شبكه باشد و از روي كلاينت ها قصد انتقال اسناد را داشته باشيم روش اتصال از طريق

A3030109

را وارد مي كنيم كه در هنگام نصب برنامه اين كاربر بايد تعريف شده باشد . اگر اين كاربر رمز عبور داشته باشد SQLكادر نام عبور ، نام كاربر

در كادر كلمه عبور آن را وارد مي كنيم .

و اگر رمز نداشته باشد بدون رمز عبور را انتخاب مي كنيم در اينصورت كادر كلمه عبور غير فعال مي شود .

بعد از انتخاب روش اتصال بر روي گزينه برقراري اتصال كليك مي كنيم تا وارد كادر دريافت اسناد شويم .

انتخاب اسناد:

سپس جهت انتخاب اسناد مورد نظر بر روي گزينه انتخاب اسناد كليك مي كنيم .

انتخاب ازليست اسناد :

A3010703

به اين ترتيب ليست اسناد موجود در شركت انتخاب شده ظاهر مي شود . اگر بخواهيم تمامي اسناد موجود را به شركت مورد نظر منتقل نماييم

را با هم مي گيريم به سپس اينتر مي كنيم . به اين ترتيب تمامي اسناد موجود جهت انتقال انتخابShift+Endسند اول را انتخاب مي كنيم سپس كليد

را نگه مي داريم و بر روي اسناد مورد نظر كليك مي كنيم پس از انتخاب اسنادCtrlمي شوند . اگر بخواهيم تعدادي از اسناد را انتخاب نماييم كليد

مورد نظر اينتر مي كنيم .

به اين ترتيب تمامي اسناد انتخاب شده در كادر دريافت اسناد ظاهر مي شوند .

A3010704

نوع سند:

A3010707

سپس بايد مشخص نمود كه اسناد انتخاب شده به چه نوعي انتخاب شوند . براي انتخاب نوع سند كافي است كامبوباكس مربوط به اين قسمت را باز نمود و نوع سند مورد نظر را انتخاب كرد . بايد توجه كرد كه براي تمامي اسناد انتخاب شده فقط با يك نوع منتقل مي شوند و اگر قصد داشته باشيم اسناد با انواع مختلف انتقال يابند و وارد شركت جاري شوند بايد اسناد هر نوع جداگانه منتقل شوند .

نام حساب بررسي شود:

سپس بايد مشخص شود كه براي انتقال اسناد لازم است نام حساب ها بررسي شود يا خير . در صورتي كه بخواهيم نام حساب ها بررسي شود بايد گزينه نام حساب ها بررسي شود را انتخاب نماييم در اين صورت زمانيكه بر روي گزينه بررسي اسناد كليك مي كنيم هم علاوه بر اينكه كد حساب ها را بررسي مي كند نام آنها را نيز بررسي مي كند و اگر نخاهيم نام حساب ها بررسي شود گزينه نام حساب ها بررسي شود را انتخاب نمي كنيم در اين صورت فقط كد حساب ها بررسي مي شود .

در صورتي كه در بررسي كد حساب ها و يا نام حساب ها مشكل وجود داشته باشد پيغام اطلاعاتي دريافت نگرديد در كادر پايين ظاهر مي شود به اين ترتيب نمي توان اسناد را منتقل نمود .

شروع عمليات انتقال:

و اگر مشكلي وجود نداشته باشد تمامي اسناد تاييد مي شوند به اين ترتيب مي توان گزينه شروع عمليات انتقال را انتخاب نمود .

A3010705

در اينصورت كادر زير ظاهر مي شود كه در صورت اطمينان داشتن به ادامه انتقال بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A32

سپس كادر زير ظاهر مي شود كه نتيجه عمليات را نمايش مي دهد و بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A33

به اين ترتيب اسناد منتقل مي شوند و در كادر پايين انتقال اسناد شماره اسناد منتقل شده نمايش داده مي شود .

A3010706

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)