صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

انتقال اسناد به شرکت جاری :

باید توجه داشت که جهت انتقال اسناد همیشه باید وارد شرکت انتقال گیرنده اسناد شویم . جهت انتقال اسناد ابتدا از لیست سرورهای موجود نام سرور را وارد می کنیم IP و یا

A3010701

لیست سرورها:

A3030107

با کلیک بر روی دکمه فوق لیست سرورها نمایش داده می شود.

A3030108

کد شرکت یا سازمان:

سپس کد شرکت یا سازمانی را که قصد داریم اسنادش را به شرکت مورد نظر منتقل کنیم را وارد و یا از طریق بالا و پایین کردن مکان نما انتخاب می کنیم .

نوع اتصال:

اتصال از طریق مدیریت Windows

اتصال از طریق مدیریت Sql Server

در انتقال اسناد دو روش اتصال وجود دارد . در صورتی که انتقال اسناد از روی سرور انجام شود روش اتصال از طریق مدیریت ویندوز را انتخاب می کنیم .

انتخاب می شود در اینصورت در SQL اگر برنامه تحت شبکه باشد و از روی کلاینت ها قصد انتقال اسناد را داشته باشیم روش اتصال از طریق

A3030109

را وارد می کنیم که در هنگام نصب برنامه این کاربر باید تعریف شده باشد . اگر این کاربر رمز عبور داشته باشد SQLکادر نام عبور ، نام کاربر

در کادر کلمه عبور آن را وارد می کنیم .

و اگر رمز نداشته باشد بدون رمز عبور را انتخاب می کنیم در اینصورت کادر کلمه عبور غیر فعال می شود .

بعد از انتخاب روش اتصال بر روی گزینه برقراری اتصال کلیک می کنیم تا وارد کادر دریافت اسناد شویم .

انتخاب اسناد:

سپس جهت انتخاب اسناد مورد نظر بر روی گزینه انتخاب اسناد کلیک می کنیم .

انتخاب ازلیست اسناد :

A3010703

به این ترتیب لیست اسناد موجود در شرکت انتخاب شده ظاهر می شود . اگر بخواهیم تمامی اسناد موجود را به شرکت مورد نظر منتقل نماییم

را با هم می گیریم به سپس اینتر می کنیم . به این ترتیب تمامی اسناد موجود جهت انتقال انتخابShift+Endسند اول را انتخاب می کنیم سپس کلید

را نگه می داریم و بر روی اسناد مورد نظر کلیک می کنیم پس از انتخاب اسنادCtrlمی شوند . اگر بخواهیم تعدادی از اسناد را انتخاب نماییم کلید

مورد نظر اینتر می کنیم .

به این ترتیب تمامی اسناد انتخاب شده در کادر دریافت اسناد ظاهر می شوند .

A3010704

نوع سند:

A3010707

سپس باید مشخص نمود که اسناد انتخاب شده به چه نوعی انتخاب شوند . برای انتخاب نوع سند کافی است کامبوباکس مربوط به این قسمت را باز نمود و نوع سند مورد نظر را انتخاب کرد . باید توجه کرد که برای تمامی اسناد انتخاب شده فقط با یک نوع منتقل می شوند و اگر قصد داشته باشیم اسناد با انواع مختلف انتقال یابند و وارد شرکت جاری شوند باید اسناد هر نوع جداگانه منتقل شوند .

نام حساب بررسی شود:

سپس باید مشخص شود که برای انتقال اسناد لازم است نام حساب ها بررسی شود یا خیر . در صورتی که بخواهیم نام حساب ها بررسی شود باید گزینه نام حساب ها بررسی شود را انتخاب نماییم در این صورت زمانیکه بر روی گزینه بررسی اسناد کلیک می کنیم هم علاوه بر اینکه کد حساب ها را بررسی می کند نام آنها را نیز بررسی می کند و اگر نخاهیم نام حساب ها بررسی شود گزینه نام حساب ها بررسی شود را انتخاب نمی کنیم در این صورت فقط کد حساب ها بررسی می شود .

در صورتی که در بررسی کد حساب ها و یا نام حساب ها مشکل وجود داشته باشد پیغام اطلاعاتی دریافت نگردید در کادر پایین ظاهر می شود به این ترتیب نمی توان اسناد را منتقل نمود .

شروع عملیات انتقال:

و اگر مشکلی وجود نداشته باشد تمامی اسناد تایید می شوند به این ترتیب می توان گزینه شروع عملیات انتقال را انتخاب نمود .

A3010705

در اینصورت کادر زیر ظاهر می شود که در صورت اطمینان داشتن به ادامه انتقال باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A32

سپس کادر زیر ظاهر می شود که نتیجه عملیات را نمایش می دهد و باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A33

به این ترتیب اسناد منتقل می شوند و در کادر پایین انتقال اسناد شماره اسناد منتقل شده نمایش داده می شود .

A3010706

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)