صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

انتقال شرح آرتیکل اسناد :

باید توجه داشت که جهت انتقال شرح آرتیکل اسناد همیشه باید وارد شرکت انتقال گیرنده شویم . جهت انتقال ابتدا از لیست سرورهای موجود نام سرور را وارد می کنیم IP و یا

A3030201

لیست سرورها:

A3030107

با کلیک بر روی دکمه فوق لیست سرورها نمایش داده می شود.

A3030108

کد شرکت یا سازمان:

سپس کد شرکت یا سازمانی را که قصد داریم شرح آرتیکل اسنادش را به شرکت مورد نظر منتقل کنیم را وارد و یا از طریق بالا و پایین کردن مکان نما انتخاب می کنیم .

نوع اتصال:

اتصال از طریق مدیریت Windows

اتصال از طریق مدیریت Sql Server

در انتقال دو روش اتصال وجود دارد . در صورتی که انتقال از روی سرور انجام شود روش اتصال از طریق مدیریت ویندوز را انتخاب می کنیم .

انتخاب می شود در اینصورت در SQL اگر برنامه تحت شبکه باشد و از روی کلاینت ها قصد انتقال را داشته باشیم روش اتصال از طریق

A3030109

را وارد می کنیم که در هنگام نصب برنامه این کاربر باید تعریف شده باشد . اگر این کاربر رمز عبور داشته باشد SQLکادر نام عبور ، نام کاربر

در کادر کلمه عبور آن را وارد می کنیم .

و اگر رمز نداشته باشد بدون رمز عبور را انتخاب می کنیم در اینصورت کادر کلمه عبور غیر فعال می شود .

بعد از انتخاب روش اتصال بر روی گزینه برقراری اتصال کلیک می کنیم تا وارد کادر دریافت شرح ثابت شویم .

در اینصورت کادر زیر ظاهر می شود که در صورت اطمینان داشتن به ادامه انتقال باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A3030202

سپس کادر زیر ظاهر می شود که نتیجه عملیات را نمایش می دهد و باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A3030203

به این ترتیب شرح های ثابت منتقل می شوند و در کادر پایین انتقال شرح ثابت نمایش داده می شود .

A3030204

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)