صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

جستجو در آرتیکل اسناد

برای جستجوی اسناد به این قسمت مراجعه کنید

A4060001

امکانات راست کلیک :

A4060023

با کلیک راست و انتخاب گزینه "بازخوانی" اطلاعات موجود در لیست بازسازی می شوند.

A4060002

با کلیک راست و انتخاب "جستجو " پنجره جستجو باز میشود.

A4060003

براساس آیتم های کادر فوق می توان جستجو در اسناد را فیلتر کرد.

از حساب به ترتیب از راست به چپ : گروه ، کل ، معین ، تفضیلی ، مرکز هزینه ، پروژه را به ترتیب می توان انتخاب کرد و تا حساب محدود کرد.بقیه آیتم ها نیز در محدوده از تا می توان انتخاب کرد.برای شرح می توان سه مورد شرح را ترکیب کرده و همزمان جستجو کرد. برای نوع سند و نرم افزار صادر کننده می توان از لیست باز شده با انتخاب نام تمام آیتم های لیست را انتخاب کرد و تائید را فشار داد یا فقط چند مورد خاص را انتخاب کرد و دکمه تائید را فشار داد.این جستجو را می توان براساس تاریخ یا ماه یا سند انجام داد و اطلاعات را فیلتر نمود.

جستجوی پیشرفته

جستجو در لیست

مشاهده سند : برای مشاهده سندی که حاوی آرتیکل مورد نظر است روی آن آرتیکل کلیک راست کرده و گزینه "مشاهده سند" را انتخاب کنید.

A4060017

برای چاپ سند حاوی آرتیکل مورد نظر روی آن آرتیکل کلیک راست کرده و گزینه "چاپ سند حسابداری " را انتخاب کنید.

چاپ سند حسابداری

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

پس از وارد کردن شرایط مورد نظر روی "پیش نمایش چاپ " کلیک کنید.

خروج : در صورتی که می خواهید از پنجره جستجو خارج شوید روی گزینه " خروج " کلیک کنید.

با زدن دکمه جستجو تمامی آرتیکل های موجود در اسناد در این پنجره نمایش داده می شوند.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)