صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

گزارش مرور حسابها

با استفاده از گزارش مرور حسابها میتوان از سطح گروه حسابها تا آخرین سطح یعنی حسابهای پروژه را مرور نمود .برای تهیه این گزارش ابتدا در کادر سال مالی، سال مورد نظر را تعیین کنید.ماههای مورد نظر را انتخاب کنید.

A4110001

اگر تاریخ خاصی را در نظر دارید گزینه "از تاریخ تا تاریخ" را انتخاب کنید و تاریخ را وارد نمایید.

A4110002

با انتخاب سال مالی در سطر دوم گزارش را از سند تا سند می توان تهیه نمود.

برای تهیه گزلرش روی دکمه "تهیه گزارش " کلیک کنید.

A4110003

پس از تهیه گزارش درسطح کل روی هر حساب کلی که کلیک کنیم، معین های مربوط به آن با گردش و مانده و روی هر معینی که کلیک کنیم،تفصیلی ها،مرکز هزینه هاو پروژه های مربوط به آن با گردش و مانده نشان داده می شود.

A4110004

هر کدام از لیست مرور حسابها دارای امکاناتی به شرح زیر می باشند.

امکانات راست کلیک :

A4110009

گزارشات طراحی شده :

پیش نمایش مرور :

گزارش حساب - عام :

این گزارش در هریک از کلیک راستهای لیست ها وجود دارد و به معنی صرفه نظر از ارتباط با سطوح قبلی می باشد .

بعنوان مثال در لیست مرور تفضیلی بدون ارتباط با کل و معین و برای همان تفضیلی گزارش را برای چاپ فراهم می آورد.

گزارش حساب - خاص :

این گزارش در هریک از کلیک راستهای لیست ها وجود دارد و باتوجه به سطوح قبلی می باشد.

بعنوان مثال در لیست مرور تفضیلی با توجه به کل خاص و معین خاص گزارش برای چاپ تهیه می گردد.

مدیریت اسناد :

در هر یک از لیست مرورها مدیریت اسناد مربوط به آن سطح را باز می کند.

A4110010

امکانات راست کلیک :

A4110011

بازخوانی: برای مرتب سازی لیست اسناد به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

مشاهده سند : با استفاده از این گزینه می توان محتویات سندها و آرتیکل های آنها را مشاهده کرد.

ویرایش سند : برای ویرایش سندهایی که قبلا زده شده و در این گزارش نمایش داده می شوند به کار می رود.

جستجو

در صورتی که از تهیه گزارش منصرف شدید روی دکمه "لغو گزارش" کلیک کنید.

A4110006

در صورتی که قصد خروج ازاین پنجره را دارید روی دکمه "خروج " کلیک کنید.

A4110008

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)