صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

دفترچه تلفن

برای ثبت تلفن اشخاص و شرکت ها از این قسمت استفاده می کنیم. به این صورت که روی پنجره "دفترچه تلفن" راست کلیک می کنیم و گزینه جدید را انتخاب می کنیم.

A5110003

مشخصات لازم را در پنجره زیر وارد میکنیم سپس روی گزینه "تایید" کلیک می کنیم.

A5110004

اگر قبل از تایید کردن تیک "تایید و پاک کردن فرم" را بزنیم پس از تایید کردن پنجره زیر آماده پذیرش اطلاعات جدید می شود.اما اگر تیک آن برداشته شود پنجره زیر حاوی اطلاعات قبل است و می توان قسمتی از اطلاعات که مورد نظر است را تغییر داد.

A5110007

برای اینکه تغییرات انجام شده در سیستم ثبت شوند روی گزینه "تایید" کلیک کنید.

A5110005

اگر قصد ویرایش کردن اطلاعات مربوط به شخصی را دارید روی ردیف مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه "ویرایش" را انتخاب کنید.

A5110008

پس از اینکه تغییرات لازم داده شد روی "تایید" کلیک کنید تا تغییرات در سیستم ثبت شوند.

A5110009

اگر قصد حذف کردن اطلاعات مربوط به شخصی را دارید روی ردیف مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه "حذف" را انتخاب کنید.

A5110011

در صورتی که از حذف اطلاعات مطمئن هستید روی "تایید" کلیک کنید.

A1030611

اگر قصد داریداطلاعات مربوط به شخص خاصی را دریک ردیف جدید ایجاد کنید روی ردیف اطلاعات مربوط به آن شخص راست کلیک کرده و گزینه "کپی برداری" را انتخاب کنید.

A5110012

اگر از کپی برداری مطمین هستید روی "تایید" کلیک کنید تا اطلاعات در ردیف جدید ثبت شوند.

A50

برای پیدا کردن شخص یا شرکتی روی پنجره "دفترچه تلفن" راست کلیک کرده و گزینه "جستجو" را انتخاب کنید.

A5110013

اگر از آن شخص اطلاعاتی دارید در پنجره جستجو وارد کنید

A5110014

پس از وارد کردن اطلاعات لازم روی گزینه " تایید" کلیک کنید.

A5110015

سیستم شخص یا شرکت مورد نظر شما را فیلتر می کند.

A5110017

برای پیدا کردن تلفن یک شخص می توان از "جستجوی پیشرفته " نیز استفاده کرد.جستجوی پیشرفته امکانات بیشتری در اختیار شما می گذارد.روی پنجره راست کلیک کرده و گزینه "جستجوی پیشرفته را انتخاب کنید.

A5110018

بر اساس هرآیتمی که می خواهید جستجو کنید،آن را از کامبو باکس "فیلدها" انتخاب کنید.

A51

برای انتخاب شرایط از کامبو باکس " شرایط" استفاده کنید

A52

پس از انتخب روی آن کلیک کنید تادر کامبو باکس "شرایط" بیاید.

A5110019

برای ایجاد شرط جدید روی آیتم "شرط جدید" کلیک کنید.اگربه چند شرط نیاز داشتید ، تعداد مورد نیاز را در کامبو باکس کنار "شرط جدید" وارد کنید و سپس روی آیتم "شرط جدید" کلیک کنید.

A53

برای چاپ اطلاعات دفترچه تلفن روی این پنجره راست کلیک کرده و گزینه "پیش نمایش چاپ" را انتخاب کنید.

A5110020

هر کدام از مواردی که می خواهید در برگه چاپ شده بیاید ،تیک دار کنید و سپس روی آیتم " نمایش اطلاعات" کلیک کنید.

A54

با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه "بازخوانی" اطلاعات در لیست بازسازی می شوند.

A5110002

اگر قصد خروج از دفترچه تلفن را دارید روی پنجره راست کلیک کرده و گزینه "خروج" را انتخاب کنید.

A5110021

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)