صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

پشتیبان گیری از اطلاعات :

ابتدا از کادر نحوه تعیین هویت اگر روی شبکه قصد پشتیبان گیری را دارید گزینه استفاده از اعتبار سنجی SQL SERVER را انتخاب می کنیم.سپس نام کاربر و کلمه عبور را نیز تعیین می کنیم و در کادر نام سرور ،نام سرور را وارد می کنیم.نام بانک نیز نمایش داده می شود.

A55

اگر در شبکه نیستید و به صورت سینگل با برنامه کار می کنید در کادر "نحوه تعیین هویت" گزینه "استفاده از اعتبار سنجی ویندوز " را انتخاب نمایید.

A5090002

در اینصورت اگر سرور صحیح انتخاب شده باشد پیغام زیر ظاهر می شود که جهت خروج از آن و ادامه عملیات باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A5090005

سپس مسیرفایل پشتیبان را تعیین می کنیم.

A5090003

در اینصورت کادر زیر ظاهر می شود که می توان مسیر تهیه فایل را انتخاب نمود .سعی کنید از قبل مسیر را در یکی از درایوهای کامپیوتر بسازید ودر این قسمت آن را انتخاب کنید.

A5090008

کلیک می کنیم تا مسیر انتخاب شده ثبت گردد saveسپس بر روی گزینه

A5090009

لازم به ذکر است که مسیر ذخیره فایل باید مسیری پیوسته باشد و اگر مسیر انتخاب شده پیوسته نباشد پیغام زیر ظاهر می شود .

A5090011

در صورتی که مسیر ذخیره فایل پشتیبانی درست انتخاب شود عملیات پشتیبان گیری انجام می شود و پیغام زیر ظاهر می شود که نتیجه عملیات را نشان می دهد که جهت خروج از این کادر باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A5090012

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)