صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

مدیریت کاربران

در پنجره "مدیریت کاربران" اگر گزینه "تمامی گروههای کاربری" را انتخاب کنید ،تمامی کاربران را نمایش می دهد.

A5080001

اگرمدیران را انتخاب کنید فقط کاربرانی که "نوع کاربری" آنها مدیران است در این پنجره نمایش داده می شوند

A5080002

اگرکارشناسان را انتخاب کنید فقط کاربرانی که "نوع کاربری" آنها کارشناس است در این پنجره نمایش داده می شوند

A5080003

اگرکاربران را انتخاب کنید فقط کاربرانی که "نوع کاربری" آنها کاربر است در این پنجره نمایش داده می شوند

A5080004

برای ایجاد یک کاربر جدید روی پنجره"مدیریت کاربران" راست کلیک کرده و گزینه "جدید" را انتخاب کنید.

A5080017

پس از انتخاب گزینه "جدید" پنجره"کاربر جدید" باز می شود

A5080018

اطلاعات لازم را در این پنجره وارد نمایید. اگر تیک"غیر فعالسازی کاربر"را بزنید این کاربر نمی تواند وارد برنامه شود.

A5080020

اگر تیک"مجوز تغییر رمز عبور"را بزنید این کاربر می تواند ازگزینه "تغییر رمز عبور" در کلیک رلست این پنجره استفاده کند

A5080021

در صورتی که کاربر ازنوع مدیران باشد"کاربر مدیر" را انتخاب می کنیم.

A5080022

در صورتی که کاربر ازنوع کارشناسان باشد"کاربر کارشناس" را انتخاب می کنیم.

A5080023

در صورتی که کاربر ازنوع کاربران محدود باشد"کاربر محدود" را انتخاب می کنیم.

A5080024

پس از وارد کردن تمام اطلاعات در صورتی که می خواهید اطلاعات در سیستم ثبت شوند گزینه "تایید" را انتخاب کنید.

A5080025

برای تغییر رمز عبور روی پنجره راست کلیک کرده و گزینه "تغییر رمز عبور" را انتخاب کنید.

A5080006

رمز عبور جدید را در کادر "رمز عبور" وارد کنید.

A5080007

رمز عبور جدید را دوباره در کادر "تاکید رمز عبور " وارد کنید.برای ثبت اطلاعات روی گزینه "تایید" کلیک کنید.

A5080008

A66

در مواردی لازم است که تعدادی از کاربران به بعضی از امکانات سیستم دسترسی داشته باشند.برای دادن امکانات به کاربر مورد نظر ،روی ردیف مربوط به آن راست کلیک کرده و گزینه "تعیین دسترسی" را انتخاب کنید.

a68

A5080010

اگر می خواهید کاربر مورد نظر به تمامی امکانات دسترسی داشته باشد روی این پنجره راست کلیک کرده و گزینه "انتخاب همه" را انتخاب کنید.

A5080011

اگر می خواهید کاربر مورد نظر به تمامی امکانات دسترسی نداشته باشد روی این پنجره راست کلیک کرده و گزینه " بدون انتخاب " را انتخاب کنید.

A5080012

اگر می خواهید به بعضی از امکانات دسترسی داشته باشد روی تب مورد نظر کلیک کنید تا منوی آن ظاهر شودهر منو شامل چند آیتم است که در کنار این آیتم ها مربعی رنگی قرار دارد اگر می خواهید کاربر مورد نظر به به آن آیتم دسترسی داشته باشد با کلیک روی آن مربع ویا زدن کلید اینتر آن را تیک دار کنید.

A5080013

بعد از انجام تغییرات لازم روی گزینه "بروز رسانی" کلیک نمایید تا تغییرات در سیستم ثبت شوند.

A5080015

با کلیک روی گزینه "خروج" از این پنجره خارج شوید.

A5080016

اگر قصد حذف کردن یکی از کاربران را دارید روی آن راست کلیک کرده و گزینه "حذف " را انتخاب کنید.

A5080027

در صورت اطمینان داشتن از حذف کاربر روی گزینه "تایید" کلیک کنید.

A67

اگر قصدتغییر نام یکی از کاربران را دارید روی آن راست کلیک کرده و گزینه "تغییر نام" را انتخاب کنید.

A5080028

نام کاربر را تغییر دهید و برای ثبت تغییرات یکبار روی کلید اینتر کلیک کنید.

A5080029

برای نحوه نمایش کاربران در پنجره (مدیریت کاربران) روی این پنجره راست کلیک کرده و گزینه "نحوه نمایش" را انتخاب کنید و از زیر منوی آن، آیتم مورد نظر را با کلیک روی مربع رنگی تیک دار کنید تا نحوه نمایش انتخاب شود.

A5080030

A5080031

A5080032

A5080033

در صورتی که قصد ویرایش کردن یکی از کاربران را دارید روی آن راست کلیک کرده و گزینه "خصوصیات" را انتخاب کنید.

A5080034

تغییرات لازم را وارد نمایید

A5080035

روی گزینه "تایید " کلیک نمایید تا تغییرات ثبت شوند.

A5080036

در صورتی که نمی خواهید تغییرات ثبت شوند روی گزینه "انصراف" کلیک نمایید.

A5080037

با کلیک راست روی پنجره و انتخاب گزینه "بازخوانی "اطلاعات موجود در لیست بازسازی می شوند.

A5080039

برای ایجاد یک گروه کاربری جدید روی نوع کاربر مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه "جدید" را انتخاب کنید.

A5080040

نام گروه کاربری جدید را در کادر "گروه کاربری جدید" وارد نمایید سپس برای ثبت این گروه روی کلید "اینتر" کلیک کنید

A5080041

اگر قصد ویرایش کردن گروهی را دارید روی آن راست کلیک کرده و گزینه "ویرایش" را انتخاب نمایید.

A5080042

نام جدید را تایپ نمایید وسپس برای ثبت تغییرات کلید اینتر را بزنید.

A5080043

اگر قصد حذف کردن گروهی را دارید روی آن راست کلیک کرده و گزینه "حذف" را انتخاب نمایید.

A5080044

اگر از حذف مطمئن هستید گزینه "تایید" را انتخاب نمایید.

A69

برای دادن دسترسی به یک گروه روی آن راست کلیک کرده و گزینه "معرفی الگو" را انتخاب نمایید.

A5080045

دسترسی های لازم را به گروه مورد نظر بدهیدو سپس برای ثبت اطلاعات روی گزینه "بروزرسانی" کلیک نمایید.

A5080046

روی گزینه "تایید" کلیک کنید.

A70

با کلیک راست روی پنجره و انتخاب گزینه "بازخوانی "اطلاعات موجود در لیست بازسازی می شوند.

A5080005

با کلیک راست کردن روی پنجره و انتخاب گزینه "خروج" ، این پنجره بسته می شود.

A5080038

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)