صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

ساختار جداول و سازماندهی

برای تعیین طول کدینگ سطوح حسابداری ، روی تب (سایر تنظیمات) کلیک کرده و گزینه " ساختارجداول و سازماندهی" را انتخاب می کنیم تا پنجره زیر باز شود.برای تغییر طول کد هر سطح ،روی آن راست کلیک کرده وگزینه "ویرایش " را انتخاب کنید.

A5030004

در صورتی که سطوح پایین تر تعریف شده باشند سطوح بالاتر قابل ویرایش نیستند.پس لازم است که قبل از تعریف سطوح حسابداری ابتدا طول کد آنها معین شود.

A5030008

در صورتی که می خواهید تغییرات در سیستم ثبت شوند روی گزینه "تایید" کلیک کنید.

A71

در صورتی که ثبت اطلاعات با موفقیت انجام شده باشد پیغام زیر ظاهر می شود.

A72

برای جستجوی آیتم خاصی روی پنجره کلیک راست کرده و گزینه "جستجو " را انتخاب کنید.

A5030005

شرایط جستجو را در این پنجره انتخاب یا وارد کنید.

A75

A76

برای ایجاد شرط جدید روی دکمه "شرط جدید" در این پنجره کلیک کنید.

A73

برای چاپ، روی پنجره راست کلیک کرده و گزینه "پیش نمایش چاپ" را انتخاب کنید.

A5030006

ستون هایی را که می خواهید در چاپ بیایند ،تیک بزنید.

A74

با کلیک راست و انتخاب گزینه "بازخوانی" اطلاعات موجود در لیست بازسازی می شوند.

A5030003

با کلیک راست و انتخاب گزینه "خروج" از این پنجره خارج می شوید.

A5030007

اگر می خواهید امکان تغییر حسابهای گردش دار را داشته باشید در تب (تنظیمات خاص) گزینه "تغییر نام حساب های گردش دار" را تیک دار کنید.وبرای ثبت آن در سیستم روی دکمه "اخمال تغییرات " کلیک کنید.

A5030002

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)