صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

ورود به نرم افزار

در قسمت لیست سرورهای موجود می توان IpAddress را که بانک اطلاعاتی برنامه روی آن قرار دارد نوشت.

N000000001

یا با فشار دادن آیکن زیر لیست سرورها را فراخوانی کرد.

N000000002

لیست سرورها طبق شکل زیر نمایش داده می شود.

N000000003

برای برقراری اتصال دو روش وجود دارد:

1- اتصال از طریق مدیریت Windows:

این روش جهت سیستم هایی است که بانک اطلاعاتیSQL ،بر روی آنها نصب شده است و نیاز به کلمه و رمزعبور ندارند.

2- اتصال از طریق مدیریت SQL SERVER:

برای سرورهایی که کاربر به منظور دسترسی به بانک اطلاعاتی نیاز به تائید ویندوز و SQL دارد.

N000000004

بعد از برقراری اتصال نرم افزار را از لیست نمایش داده شده انتخاب می کنیم.

N000000005

سپس دکمه تائید را فشار می دهیم.

N000000006

نام کاربر و رمز عبور را وارد می نمائیم و دکمه تائید را فشار می دهیم.

N000000007

در صورت بروز پیغام خطا به روش زیر عمل می کنیم.

N000000008

روی قسمت فعال سازی به شکل زیر کلیک می کنیم.

N000000009

کادر زیر باز می گردد ،نام کاربری و کلمه عبور را وارد می کنیم و دکمه تائید را می زنیم.

N000000016

پیغام زیر ظاهر می گردد.

N000000013

در صورتی که قبل از زدن دکه فعال سازی اتصال برقرار نشده باشد کادر زیر برای فعال سازی باز می گردد.

N000000011

برای این روش ابتدا نوع اتصال را که قبلا در بالا گفته شد انتخاب می کنیم و دکمه برقراری اتصال را فشار می دهیم.

و با فعال شدن نام کاربری و کلمه عبور ،اطلاعات کاربر را وارد می کنیمو دکمه تائید را فشار می دهیم.

N000000012

پیغام زیر ظاهر می گردد.

N000000013

در صورتی که برنامه به قفل نیاز داشته باشد کادر زیر باز می گردد.

بسته به تحت شبکه بودن یا سینگل بودن یکی از روش ها را انتخاب می کنیم و دکمه تشخیص قفل را فشار می دهیم.

N000000014

در صورت تشخیص قفل لیست نرم افزارهایی را که این قفل میتواند پشتیبانی کند نمایش داده می شود ،

کاربر نرم افزار مورد نظر را برای ورود انتخاب می نماید.

N000000015

و با زدن دکمه تائید وارد نرم افزار می شویم.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)