صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

ورود به نرم افزار

در قسمت ليست سرورهاي موجود مي توان IpAddress را كه بانك اطلاعاتي برنامه روي آن قرار دارد نوشت.

N000000001

يا با فشار دادن آيكن زير ليست سرورها را فراخواني كرد.

N000000002

ليست سرورها طبق شكل زير نمايش داده مي شود.

N000000003

براي برقراري اتصال دو روش وجود دارد:

1- اتصال از طريق مديريت Windows:

اين روش جهت سيستم هايي است كه بانك اطلاعاتيSQL ،بر روي آنها نصب شده است و نياز به كلمه و رمزعبور ندارند.

2- اتصال از طريق مديريت SQL SERVER:

براي سرورهايي كه كاربر به منظور دسترسي به بانك اطلاعاتي نياز به تائيد ويندوز و SQL دارد.

N000000004

بعد از برقراري اتصال نرم افزار را از ليست نمايش داده شده انتخاب مي كنيم.

N000000005

سپس دكمه تائيد را فشار مي دهيم.

N000000006

نام كاربر و رمز عبور را وارد مي نمائيم و دكمه تائيد را فشار مي دهيم.

N000000007

در صورت بروز پيغام خطا به روش زير عمل مي كنيم.

N000000008

روي قسمت فعال سازي به شكل زير كليك مي كنيم.

N000000009

كادر زير باز مي گردد ،نام كاربري و كلمه عبور را وارد مي كنيم و دكمه تائيد را مي زنيم.

N000000016

پيغام زير ظاهر مي گردد.

N000000013

در صورتي كه قبل از زدن دكه فعال سازي اتصال برقرار نشده باشد كادر زير براي فعال سازي باز مي گردد.

N000000011

براي اين روش ابتدا نوع اتصال را كه قبلا در بالا گفته شد انتخاب مي كنيم و دكمه برقراري اتصال را فشار مي دهيم.

و با فعال شدن نام كاربري و كلمه عبور ،اطلاعات كاربر را وارد مي كنيمو دكمه تائيد را فشار مي دهيم.

N000000012

پيغام زير ظاهر مي گردد.

N000000013

در صورتي كه برنامه به قفل نياز داشته باشد كادر زير باز مي گردد.

بسته به تحت شبكه بودن يا سينگل بودن يكي از روش ها را انتخاب مي كنيم و دكمه تشخيص قفل را فشار مي دهيم.

N000000014

در صورت تشخيص قفل ليست نرم افزارهايي را كه اين قفل ميتواند پشتيباني كند نمايش داده مي شود ،

كاربر نرم افزار مورد نظر را براي ورود انتخاب مي نمايد.

N000000015

و با زدن دكمه تائيد وارد نرم افزار مي شويم.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)