صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

گزارشات طراحی شده

فرم زیر باز می گردد.

MakeReport9

در لیست باز شده امکاناتی وجود دارد که به کاربر اجازه می دهد مدل های مختلفی را برای چاپ تهیه نماید.

امکانات راست کلیک :

MakeReport10

بازخوانی : برای مرتب سازی لیست به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

جدید : کادر زیر باز می گردد .

MakeReport11

در اولین اجرا از طراحی گزارش پیغام زیر ظاهر می گردد.

MakeReport2

با زدن دکمه تائید گزارش پیش فرض ایجاد می گردد. محیط نرم افزار گزارش ساز برای گزارش باز می گردد.

MakeReport3

دیکشنری: در این قسمت منابع داده ای که به اطلاعات آنها برای نمایش در گزارش احتیاج داریم نمایش داده می شوند.این منابع شامل دو قسمت می باشند.

MakeReport4

1- Data

در این قسمت لیست ستون ها(فیلدها) در گرید نمایش داده می شود.

2-DataDetail

لیست مربوط به اطلاعات ابتدا و انتهای گزارش و یا ابتدا و انتهای صفحه گزارش نمایش داده می شود.

MakeReport5

با دابل کلیک کردن روی هر کدام از فیلدها می توان آنها را به همراه برچسب آنها برای گزارش درن صفحه شطرنجی قرار داد.

خصوصیات:

در این قسمت می توان خصوصیات فیلدها و برچسب های منتقل شده درون صفحه را تغییر داد.

MakeReport6

Page:

فیلدها به همراه برچسب ها در همین قسمت وارد می گردند.

MakeReport7

پیش نمایش: در این قسمت می توان گزارش طراحی شده را به همراه اطلاعات موجود مشاهده کرد.

MakeReport8

در پایان روی دکمه تائید فشار می دهیم تا گزارش ایجاد شده در لیست ذخیره گردد.

MakeReport12

و کادر زیر برای گرفتن تائید از کاربر فعال می گردد.

MakeReport13

و در نهایت پیغام موفقیت صادر می گردد.

ویرایش : هر کدام از گزارشها را از لیست می توان انتخاب کرد و طراحی آنها را ویرایش نمود.

حذف : هر کدام از گزارشها را از لیست می توان انتخاب کرد و طراحی آنها را حذف نمود.

پیش نمایش گزارش :Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)