صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

نحوه چاپ اطلاعات

در هنگام نمایش اطلاعات درون لیست نمایش میتوانید با انتخاب گزینه پیش نمایش چاپ به این بخش دسترسی پیدا کنید.

p01

کادر زیر باز می گردد.اگر در این قسمت در کنار هر کدام از گزینه ها تیک باشد آن گزینه نمایش داده می شود درغیراینصورت

در هنگام نمایش گزارش در نظر گرفته نخواهد شد.

انتقال به اکسل

p02

با زدن دکمه انتقال به اکسل کادر زیر باز می گردد که از کاربر نام فایل و محل ذخیره شدن پرسیده می شود.

p03

بعد از فشار دادن دکمه Save لیست به فایل اکسل منتقل می گردد.

p04

به محل ذخیره سازی فایل رفته و آن را باز می کنیم تا از ارسال آنها به شکل صحیح مطمئن گردیم.

p05

.با کلیک راست بر روی هر گزینه می توانید نام آن گزینه را در چاپ تغییردهید

با این عمل نام ستون در هنگام نمایش تغییر می یابد همچنین دو گزینه

انتخاب شده و بدون انتخاب به ترتیب تمام گزینه ها را تیک دار یا بدون تیک می نمایند

p06

p07

p08

p09

p10

p11

پس از اعمال تغییرات بر روی دکمه نمایش اطلاعات کلیک نمائید.

p12

فرمی مطابق شکل زیر به نمایش در می آید.

p13

.در این صفحه امکاناتی در اختیار شما قرار داده شده است تا بتوانید گزارش خود را بیارایید

امکان تغییر اندازه طول هر ستون به تفکیک . به شکل زیر توجه نمایید. در این قسمت در کنار نام ستون اشاره گر ماوس به شکل یک فلش دو جهته در آمده که به شما قابلیت

کشیدن در دو جهت چپ یا راست را می دهد. به همین .منظور در کنار هر گزینه کلیک چپ ماوس را پایین نگاه دارید و سپس آن را در جهت راست یاچپ بکشید

p14

امکان جابه جایی ستون ها. که با این عمل می توانید چیدمان نمایش اطلاعات را در هر ستون تغییر دهید. به همین منظور کلیک چپ را برروی ستون مورد نظرتان پایین نگاه

دارید و با عملیات کشیدن و رها کردن یا همان درگ و دراپ در دوجهت چپ یا راست جای ستون را عوض نمایید . مطابق با شکل زیر

p15

p16

تغییر رنگ پس زمینه سطرها

p17

کادر زیر باز می گردد.کاربر رنگ مورد نظر را انتخاب می نماید.

p18

قلم سرستون ها

p19

با انتخاب این گزینه کادر زیر برای تعیین فونت و سایز قلم سرستون ها باز می گردد.

p20

فاصله میان تمامی سطرها

p21

کادر زیر باز می گردد و اندازه بین سطرها نمایش داده می شود که قابل تغییر است.

p22

با زدن دکمه تائید تغییرات اعمال می گردد.

p23

رنگ پس زمینه سطرهای انتخابی

با انتخاب سطرهای مورد نظر و زدن گزینه رنگ پس زمینه سطرهای انتخابی از کلیک راست می توان رنگ سطرهای انتخابی را در چاپ متفاوت کرد.

p24

کادر زیر باز می گردد.کاربر رنگ مورد نظر را انتخاب می نماید.

p25

با زدن دکمه تائید تغییرات اعمال می گردد.

p26

رنگ قلم سطرهای انتخابی

با انتخاب سطرهای مورد نظر و زدن گزینه رنگ قلم سطرهای انتخابی از کلیک راست می توان رنگ قلم سطرهای انتخابی را در چاپ متفاوت کرد.

p27

کادر زیر باز می گردد.کاربر رنگ مورد نظر را انتخاب می نماید.

p28

با زدن دکمه تائید تغییرات اعمال می گردد.

p29

قلم سطرهای انتخابی

p30

با انتخاب سطرهای مورد نظر و زدن گزینه قلم سطرهای انتخابی از کلیک راست می توان فونت و سایزقلم سطرهای انتخابی را در چاپ متفاوت کرد.

کادر زیر باز می گردد.

p31

با زدن دکمه تائید تغییرات اعمال می گردد.

p32

فاصله میان سطرهای انتخابی

p33

کادر زیر باز می گردد و اندازه بین سطرها نمایش داده می شود که قابل تغییر است.

p34

با زدن دکمه تائید تغییرات اعمال می گردد.

p35

پیش نمایش

p36

پس از انتخاب گزینه پیش نمایش در ارتباط با عنوان گزارش از شما سوال می شود.در صورتی که متمایل به نمایش عنوان .هستید عنوان مورد نظر خود را در این قسمت وارد

نمایید. سپس بر روی گزینه تایید کلیک کنید

p37

فرم زیر برای چاپ نمایش داده می شود.

در این بخش به شما امکاناتی جهت بررسی داده شده است که به تدریج آنها را توضیح می دهیم .

p38

طرز نمایش صفحات با بزرگ نمائی های متفاوت

p39

تنظیمات اولیه چاپ در هنگام نمایش طبق تصویر زیر

p40

کادر زیر باز می گردد.

p41

بعد از دادن تغییرات و زدن دکمه تائید تنظیمات اولیه چاپ اعمال می گردد.

p42

ZOOM به خارج

p43

کوچک کردن تصویر

p44

ZOOM به داخل

p45

بزرگ کردن تصویر

p46

تنظیمات صفحه

p47

کادر زیر باز می گردد.که می توان حالت چاپ در برگه را افقی یا عمودی انتخاب کرد و میزان حاشیه ها را مقدار دهی نمود.

p48

و انتخاب گزینه چاپ برای ارسال به پرینتر

p49

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)