صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

خصوصیات گرید

کادر تعیین مشخصات گرید به شکل زیر باز می گردد.که در قسمت تنظیمات ظاهر می توان شکل ظاهری گرید را تنظیم کرد.

PropertyGrid1

حاشیه:

از این لیست می توان حالت حاشیه اطراف گرید را برای نمایش انتخاب کرد.

نوار پیمایش:

با فعال کردن این گزینه در گرید با زیاد شدن تعداد ستون ها و فراتر رفتن آنها از کادر گرید، می توان آنها را تا انتهای کادر پیمایش کرد.

نوار ابزار پیمایش:

با انتخاب یکی از حالت های نمایش نوار ابزار پیمایش می توان شکل ظاهری نوار ابزار پیمایش را انتخاب کرد.

خطوط گرید:

از این لیست می توان انتخاب کرد که خطوط گرید نمایش داده شوند یا نه یا اینکه خطوط افقی یا عمودی و یا کدام حالت ها نمایش داده شوند.

نمای خطوط گرید:

از این لیست شکل نمایش خطوط گرید را انتخاب می کنیم.

نمای گرافیکی:

با فعال بودن نمای گرافیکی می توان از لیست نمای گرافیکی انتخاب کرد.

با انتخاب از این لیست می توان فرم نمایش گرید را به یکی از حالتهای نمایش گرافیکی درآورد.

نمایش سرجمع:

با فعال بودن این گزینه می توان سرجمع ها را نمایش داد.

با این گزینه می توان محل نمایش سرجمع یا همان سیگما را در گرید انتخاب کرد.

تعداد خطوط سرگروه ستون:

سرگروه ستونها اگر طولانی باشند می توانند در چند سطر نوشته شوند.

تعداد خطوط سرستون:

سرستونها می توانند در یک خط یا چند خط نوشته شوند.

جعبه گروه بندی:

جعبه گروه بندی ستونها را نمایش می دهد.

جدا کننده سطرها:

یک در میان ردیف ها را به صورت رنگی نمایش می دهد.

سرسطر:

اشاره گری که نشان می دهد در حال حاظر کدام سطر فعال است را نمایش می دهد.

بارگزاری مجدد عرض ستون ها:

ستونهایی را که در آنها تغییرات صورت گرفته است را به حالت اولیه باز می گرداند.

قابلیت فیلتر شدن داشته باشد:

با انتخاب این گزینه سطر ابتدای گرید به حالتی اختصاص داده می شود که هر کدام از ستون ها قابلیت فیلتر شدن دارند.

PropertyGrid32

در قسمت فیلتر ستون کد تمام لیست کدها به شکلی که در فوق نمایش داده شده است نمایش داده می شود.

با فشار دادن دکمه PropertyGrid33 می توانیم براساس گزینه های لیست شده فیلتر را انجام دهیم.

PropertyGrid34

بعد از اتمام فیلتر کردن برای برگردان لیست به حالت نمایش کلی می توان گزینه پاک شود را از لیست انتخاب نمود.

جستجو

انتقال اطلاعات به اکسل:

با فشار دادن دکمه PropertyGrid29 از کادر انتقال اطلاعات به اکسل کادر زیر باز می گردد.با انتخاب فایل از مسیر

چون قبلا ساخته شده است دکمه Save را فشار می دهیم.

PropertyGrid21

پیغام زیر مبنی بر بازنویسی فایل صادر می شود. با زدن دکمه Yes اطلاعات بازنویسی می گردد.

PropertyGrid22

پیغام زیر مبنی بر موفقیت عملیات صادر می گردد.

PropertyGrid23

به محل فایل رفته و آن را اجرا می کنیم.چون انتقال بدون قالب بوده است.طرز نمایش به شکل زیر است.

PropertyGrid28

با انتخاب گزینه با قالب از انتقال اطلاعات به اکسل و زدن دکمه PropertyGrid29 عملیات را ادامه می دهیم.

با انتخاب فایل از مسیر چون قبلا ساخته شده است دکمه Save را فشار می دهیم.

PropertyGrid25

پیغام زیر مبنی بر بازنویسی فایل صادر می شود. با زدن دکمه Yes اطلاعات بازنویسی می گردد.

PropertyGrid22

پیغام زیر مبنی بر موفقیت عملیات صادر می گردد.

PropertyGrid23

به محل فایل رفته و آن را اجرا می کنیم.چون انتقال با قالب بوده است.طرز نمایش به شکل زیر است.

PropertyGrid27

نمایش ستون ها:

با انتخاب از این لیست می توانیم ستونها را به صورت انتخابی در گرید نمایش دهیم.

در پایان دکمه تائید را فشار می دهیم تا خصوصیات گرید ذخیره گردد.

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)