صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

فیلتر

با کلیک راست و انتخاب "فیلتر" کادر فیلتر اطلاعات باز می گردد.

فیلدها: از لیست باز شده فیلد مورد نظر را برای فیلتر شدن انتخاب می کنیم.

A4060004

شراط جستجو را در کادر "شرایط" انتخاب کنید.

A4060005

در کادر "مقدار" مقدار مورد نظر را وارد نمایید سپس برای دیدن نتیجه جستجو روی دکمه "تایید" کلیک کنید.

A4060006

در صورتی که می خواهید از پنجره جستجو خارج شوید روی دکمه "انصراف کلیک کنید.

A4060007

در صورت کلیک روی دکمه "برداشتن شرط " ،اگر یک شرط در پنجره باشد ،پنجره جستجو بسته می شود و اگر بیش از یک شرط باشد ، با هر با کلیک روی "برداشتن شرط"

از شرط ها کم می شود.

A4060008

در صورتی که بیش از یک شرط مورد نظرتان است ، تعداد مورد نظر را در کادر کنار دکمه شرط جدید وارد کنید و روی دکمه "شرط جدید" کلیک کنید.

A4060011

A4060012

اگر کل شرط ها مد نظرتان است گزینه "و" و اگر یکی از آنها ، گزینه "یا" را انتخاب نمایید

A4060013

در صورتی که بخواهید شرط آخر را حذف کنید روی دکمه "حذف آخرین شرط" کلیک کنید.

A4060014

پس از وارد کردن مقدار برای شرط های بعدی با زدن دکمه تائید لیست فیلتر می گردد.

توجه:

بعد از فیلتر شدن لیست با انتخاب گزینه فراخوانی کلیه اطلاعات لیست به نمایش گذاشته نمی شود کاربر

باید به فرم فیلتر برگشته و گزینه برداشتن شرط را تائید نماید.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)