صفحه اصلي
نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پايه حسابداري
معرفي سال هاي مالي
كدينگ حسابداري
كدينگ گروه حساب ها
كدينگ حساب هاي كل
كدينگ حساب هاي معين
معرفي گروههاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروههاي مركز هزينه
معرفي حساب هاي مركز هزينه
معرفي گروههاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
اطلاعات پايه اداري
معرفي ماه فعال
معرفي انواع استخدام
معرفي گروه هاي تحصيلي
معرفي سطح تحصيلات
معرفي رشته هاي تحصيلي
معرفي انواع رسته هاي شغلي
معرفي چارت سازماني
معرفي محل خدمت
معرفي مشاغل
معرفي وضعيت نظام وظيفه
معرفي شهرها
معرفي بيمه
معرفي ماليات
معرفي بانك ها
معرفي مراكز هزينه حقوق و دستمزد
معرفي كارکنان
اطلاعات پايه حقوق و دستمزد
معرفي توضيحات احکام کارکنان
معرفي انواع احکام کارکنان
معرفي مزاياي مستمر
معرفي مزاياي غيرمستمر
معرفي كسورات
معرفي ضرائب
معرفي سپرده ها
معرفي غيبت
معرفي وام ها
معرفي بيمه تكميلي
معرفي عيدي
معرفي بازخريد مرخصي
معرفي بازخريد سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احكام كارکنان
ثبت احکام غير ريالي کارکنان
ثبت بيمه تكميلي
ثبت وامهاي پرداختي
ثبت سپرده هاي دريافتي
ثبت كاركرد كارکنان
ثبت عيدي كارکنان
ثبت بازخريد مرخصي
ثبت بازخريد سنوات
محاسبات حقوق ماه جاري
ساير عمليات
معرفي سرفصل هاي صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداري ماه فعال
نمايش ليست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پايه حكم گروهي
صدور حكم گروهي كاركنان
ويرايش گروهي مبالغ حكم كاركنان
گزارشات
گزارش فيش حقوق در سال جاري
گزارش جامع حقوق در سال جاري
گزارش بانك در سال جاري
گزارش بيمه در سال جاري
گزارش ماليات
گزارش ماليات در سال جاري
گزارش مشمول ماليات سالانه
گزارش وامها در سال جاري
گزارش خلاصه وام در سال جاري
گزارش وامها بصورت كلي در سال جاري
گزارش سپرده ها در سال جاري
گزارش خلاصه سپرده در سال جاري
گزارش سپرده ها بصورت كلي در سال جاري
گزارش عيدي در سال جاري
گزارش خلاصه عيدي در سال جاري
گزارش عيدي بصورت كلي در سال جاري
گزارش بازخريد مرخصي در سال جاري
گزارش بازخريد سنوات در سال جاري
گزارش احكام در سال جاري
گزارش آخرين احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش كلي احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش آخرين تغييرات احكام كاركنان در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي يك ماه
گزارش بيمه تكميلي به طور كلي
گزارش بيمه تكميلي به طور خلاصه
گزارش مراكز هزينه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور خلاصه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور كلي در سال جاري
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاري
گزارش كاركرد كاركنان در سال جاري
گزارش دوره اي در سال جاري
گزارش دوره اي به صورت کلي
گزارش دوره اي به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاري
گزارش معوقات در سال جاري
گزارش معوقات به صورت کلي
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول ماليات معوقات سالانه
گزارش بيمه معوقات سالانه
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تعريف مشخصات كارفرما جهت دارائي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

دفترچه تلفن

براي ثبت تلفن اشخاص و شرکت ها از اين قسمت استفاده مي کنيم. به اين صورت که روي پنجره "دفترچه تلفن" راست کليک مي کنيم و گزينه جديد را انتخاب مي کنيم.

A5110003

مشخصات لازم را در پنجره زير وارد ميکنيم سپس روي گزينه "تاييد" کليک مي کنيم.

A5110004

اگر قبل از تاييد کردن تيک "تاييد و پاک کردن فرم" را بزنيم پس از تاييد کردن پنجره زير آماده پذيرش اطلاعات جديد مي شود.اما اگر تيک آن برداشته شود پنجره زير حاوي اطلاعات قبل است و مي توان قسمتي از اطلاعات که مورد نظر است را تغيير داد.

A5110007

براي اينکه تغييرات انجام شده در سيستم ثبت شوند روي گزينه "تاييد" کليک کنيد.

A5110005

اگر قصد ويرايش کردن اطلاعات مربوط به شخصي را داريد روي رديف مورد نظر راست کليک کرده و گزينه "ويرايش" را انتخاب کنيد.

A5110008

پس از اينکه تغييرات لازم داده شد روي "تاييد" کليک کنيد تا تغييرات در سيستم ثبت شوند.

A5110009

اگر قصد حذف کردن اطلاعات مربوط به شخصي را داريد روي رديف مورد نظر راست کليک کرده و گزينه "حذف" را انتخاب کنيد.

A5110011

در صورتي که از حذف اطلاعات مطمئن هستيد روي "تاييد" کليک کنيد.

A1030611

اگر قصد داريداطلاعات مربوط به شخص خاصي را دريک رديف جديد ايجاد کنيد روي رديف اطلاعات مربوط به آن شخص راست کليک کرده و گزينه "کپي برداري" را انتخاب کنيد.

A5110012

اگر از کپي برداري مطمين هستيد روي "تاييد" کليک کنيد تا اطلاعات در رديف جديد ثبت شوند.

A50

براي پيدا کردن شخص يا شرکتي روي پنجره "دفترچه تلفن" راست کليک کرده و گزينه "جستجو" را انتخاب کنيد.

A5110013

اگر از آن شخص اطلاعاتي داريد در پنجره جستجو وارد کنيد

A5110014

پس از وارد کردن اطلاعات لازم روي گزينه " تاييد" کليک کنيد.

A5110015

سيستم شخص يا شرکت مورد نظر شما را فيلتر مي کند.

A5110017

براي پيدا کردن تلفن يک شخص مي توان از "جستجوي پيشرفته " نيز استفاده کرد.جستجوي پيشرفته امکانات بيشتري در اختيار شما مي گذارد.روي پنجره راست کليک کرده و گزينه "جستجوي پيشرفته را انتخاب کنيد.

A5110018

بر اساس هرآيتمي که مي خواهيد جستجو کنيد،آن را از کامبو باکس "فيلدها" انتخاب کنيد.

A51

براي انتخاب شرايط از کامبو باکس " شرايط" استفاده کنيد

A52

پس از انتخب روي آن کليک کنيد تادر کامبو باکس "شرايط" بيايد.

A5110019

براي ايجاد شرط جديد روي آيتم "شرط جديد" کليک کنيد.اگربه چند شرط نياز داشتيد ، تعداد مورد نياز را در کامبو باکس کنار "شرط جديد" وارد کنيد و سپس روي آيتم "شرط جديد" کليک کنيد.

A53

براي چاپ اطلاعات دفترچه تلفن روي اين پنجره راست کليک کرده و گزينه "پيش نمايش چاپ" را انتخاب کنيد.

A5110020

هر کدام از مواردي که مي خواهيد در برگه چاپ شده بيايد ،تيک دار کنيد و سپس روي آيتم " نمايش اطلاعات" کليک کنيد.

A54

با کليک راست کردن و انتخاب گزينه "بازخواني" اطلاعات در ليست بازسازي مي شوند.

A5110002

اگر قصد خروج از دفترچه تلفن را داريد روي پنجره راست کليک کرده و گزينه "خروج" را انتخاب کنيد.

A5110021

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)