صفحه اصلي
نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پايه حسابداري
معرفي سال هاي مالي
كدينگ حسابداري
كدينگ گروه حساب ها
كدينگ حساب هاي كل
كدينگ حساب هاي معين
معرفي گروههاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروههاي مركز هزينه
معرفي حساب هاي مركز هزينه
معرفي گروههاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
اطلاعات پايه اداري
معرفي ماه فعال
معرفي انواع استخدام
معرفي گروه هاي تحصيلي
معرفي سطح تحصيلات
معرفي رشته هاي تحصيلي
معرفي انواع رسته هاي شغلي
معرفي چارت سازماني
معرفي محل خدمت
معرفي مشاغل
معرفي وضعيت نظام وظيفه
معرفي شهرها
معرفي بيمه
معرفي ماليات
معرفي بانك ها
معرفي مراكز هزينه حقوق و دستمزد
معرفي كارکنان
اطلاعات پايه حقوق و دستمزد
معرفي توضيحات احکام کارکنان
معرفي انواع احکام کارکنان
معرفي مزاياي مستمر
معرفي مزاياي غيرمستمر
معرفي كسورات
معرفي ضرائب
معرفي سپرده ها
معرفي غيبت
معرفي وام ها
معرفي بيمه تكميلي
معرفي عيدي
معرفي بازخريد مرخصي
معرفي بازخريد سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احكام كارکنان
ثبت احکام غير ريالي کارکنان
ثبت بيمه تكميلي
ثبت وامهاي پرداختي
ثبت سپرده هاي دريافتي
ثبت كاركرد كارکنان
ثبت عيدي كارکنان
ثبت بازخريد مرخصي
ثبت بازخريد سنوات
محاسبات حقوق ماه جاري
ساير عمليات
معرفي سرفصل هاي صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداري ماه فعال
نمايش ليست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پايه حكم گروهي
صدور حكم گروهي كاركنان
ويرايش گروهي مبالغ حكم كاركنان
گزارشات
گزارش فيش حقوق در سال جاري
گزارش جامع حقوق در سال جاري
گزارش بانك در سال جاري
گزارش بيمه در سال جاري
گزارش ماليات
گزارش ماليات در سال جاري
گزارش مشمول ماليات سالانه
گزارش وامها در سال جاري
گزارش خلاصه وام در سال جاري
گزارش وامها بصورت كلي در سال جاري
گزارش سپرده ها در سال جاري
گزارش خلاصه سپرده در سال جاري
گزارش سپرده ها بصورت كلي در سال جاري
گزارش عيدي در سال جاري
گزارش خلاصه عيدي در سال جاري
گزارش عيدي بصورت كلي در سال جاري
گزارش بازخريد مرخصي در سال جاري
گزارش بازخريد سنوات در سال جاري
گزارش احكام در سال جاري
گزارش آخرين احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش كلي احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش آخرين تغييرات احكام كاركنان در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي يك ماه
گزارش بيمه تكميلي به طور كلي
گزارش بيمه تكميلي به طور خلاصه
گزارش مراكز هزينه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور خلاصه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور كلي در سال جاري
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاري
گزارش كاركرد كاركنان در سال جاري
گزارش دوره اي در سال جاري
گزارش دوره اي به صورت کلي
گزارش دوره اي به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاري
گزارش معوقات در سال جاري
گزارش معوقات به صورت کلي
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول ماليات معوقات سالانه
گزارش بيمه معوقات سالانه
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تعريف مشخصات كارفرما جهت دارائي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

ورود به نرم افزار

در قسمت ليست سرورهاي موجود مي توان IpAddress را كه بانك اطلاعاتي برنامه روي آن قرار دارد نوشت.

N000000001

يا با فشار دادن آيكن زير ليست سرورها را فراخواني كرد.

N000000002

ليست سرورها طبق شكل زير نمايش داده مي شود.

N000000003

براي برقراري اتصال دو روش وجود دارد:

1- اتصال از طريق مديريت Windows:

اين روش جهت سيستم هايي است كه بانك اطلاعاتيSQL ،بر روي آنها نصب شده است و نياز به كلمه و رمزعبور ندارند.

2- اتصال از طريق مديريت SQL SERVER:

براي سرورهايي كه كاربر به منظور دسترسي به بانك اطلاعاتي نياز به تائيد ويندوز و SQL دارد.

N000000004

بعد از برقراري اتصال نرم افزار را از ليست نمايش داده شده انتخاب مي كنيم.

N000000005

سپس دكمه تائيد را فشار مي دهيم.

N000000006

نام كاربر و رمز عبور را وارد مي نمائيم و دكمه تائيد را فشار مي دهيم.

N000000007

در صورت بروز پيغام خطا به روش زير عمل مي كنيم.

N000000008

روي قسمت فعال سازي به شكل زير كليك مي كنيم.

N000000009

كادر زير باز مي گردد ،نام كاربري و كلمه عبور را وارد مي كنيم و دكمه تائيد را مي زنيم.

N000000016

پيغام زير ظاهر مي گردد.

N000000013

در صورتي كه قبل از زدن دكه فعال سازي اتصال برقرار نشده باشد كادر زير براي فعال سازي باز مي گردد.

N000000011

براي اين روش ابتدا نوع اتصال را كه قبلا در بالا گفته شد انتخاب مي كنيم و دكمه برقراري اتصال را فشار مي دهيم.

و با فعال شدن نام كاربري و كلمه عبور ،اطلاعات كاربر را وارد مي كنيمو دكمه تائيد را فشار مي دهيم.

N000000012

پيغام زير ظاهر مي گردد.

N000000013

در صورتي كه برنامه به قفل نياز داشته باشد كادر زير باز مي گردد.

بسته به تحت شبكه بودن يا سينگل بودن يكي از روش ها را انتخاب مي كنيم و دكمه تشخيص قفل را فشار مي دهيم.

N000000014

در صورت تشخيص قفل ليست نرم افزارهايي را كه اين قفل ميتواند پشتيباني كند نمايش داده مي شود ،

كاربر نرم افزار مورد نظر را براي ورود انتخاب مي نمايد.

N000000015

و با زدن دكمه تائيد وارد نرم افزار مي شويم.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)