صفحه اصلی
نرم افزار حقوق و دستمزد صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پایه حسابداری
معرفی سال های مالی
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروههای تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروههای مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروههای پروژه
معرفی حساب های پروژه
اطلاعات پایه اداری
معرفی ماه فعال
معرفی انواع استخدام
معرفی گروه های تحصیلی
معرفی سطح تحصیلات
معرفی رشته های تحصیلی
معرفی انواع رسته های شغلی
معرفی چارت سازمانی
معرفی محل خدمت
معرفی مشاغل
معرفی وضعیت نظام وظیفه
معرفی شهرها
معرفی بیمه
معرفی مالیات
معرفی بانک ها
معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد
معرفی کارکنان
اطلاعات پایه حقوق و دستمزد
معرفی توضیحات احکام کارکنان
معرفی انواع احکام کارکنان
معرفی مزایای مستمر
معرفی مزایای غیرمستمر
معرفی کسورات
معرفی ضرائب
معرفی سپرده ها
معرفی غیبت
معرفی وام ها
معرفی بیمه تکمیلی
معرفی عیدی
معرفی بازخرید مرخصی
معرفی بازخرید سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احکام کارکنان
ثبت احکام غیر ریالی کارکنان
ثبت بیمه تکمیلی
ثبت وامهای پرداختی
ثبت سپرده های دریافتی
ثبت کارکرد کارکنان
ثبت عیدی کارکنان
ثبت بازخرید مرخصی
ثبت بازخرید سنوات
محاسبات حقوق ماه جاری
سایر عملیات
معرفی سرفصل های صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداری ماه فعال
نمایش لیست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پایه حکم گروهی
صدور حکم گروهی کارکنان
ویرایش گروهی مبالغ حکم کارکنان
گزارشات
گزارش فیش حقوق در سال جاری
گزارش جامع حقوق در سال جاری
گزارش بانک در سال جاری
گزارش بیمه در سال جاری
گزارش مالیات
گزارش مالیات در سال جاری
گزارش مشمول مالیات سالانه
گزارش وامها در سال جاری
گزارش خلاصه وام در سال جاری
گزارش وامها بصورت کلی در سال جاری
گزارش سپرده ها در سال جاری
گزارش خلاصه سپرده در سال جاری
گزارش سپرده ها بصورت کلی در سال جاری
گزارش عیدی در سال جاری
گزارش خلاصه عیدی در سال جاری
گزارش عیدی بصورت کلی در سال جاری
گزارش بازخرید مرخصی در سال جاری
گزارش بازخرید سنوات در سال جاری
گزارش احکام در سال جاری
گزارش آخرین احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش کلی احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش آخرین تغییرات احکام کارکنان در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی یک ماه
گزارش بیمه تکمیلی به طور کلی
گزارش بیمه تکمیلی به طور خلاصه
گزارش مراکز هزینه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور خلاصه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور کلی در سال جاری
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاری
گزارش کارکرد کارکنان در سال جاری
گزارش دوره ای در سال جاری
گزارش دوره ای به صورت کلی
گزارش دوره ای به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاری
گزارش معوقات در سال جاری
گزارش معوقات به صورت کلی
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول مالیات معوقات سالانه
گزارش بیمه معوقات سالانه
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تعریف مشخصات کارفرما جهت دارائی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

ورود به نرم افزار

در قسمت لیست سرورهای موجود می توان IpAddress را که بانک اطلاعاتی برنامه روی آن قرار دارد نوشت.

N000000001

یا با فشار دادن آیکن زیر لیست سرورها را فراخوانی کرد.

N000000002

لیست سرورها طبق شکل زیر نمایش داده می شود.

N000000003

برای برقراری اتصال دو روش وجود دارد:

1- اتصال از طریق مدیریت Windows:

این روش جهت سیستم هایی است که بانک اطلاعاتیSQL ،بر روی آنها نصب شده است و نیاز به کلمه و رمزعبور ندارند.

2- اتصال از طریق مدیریت SQL SERVER:

برای سرورهایی که کاربر به منظور دسترسی به بانک اطلاعاتی نیاز به تائید ویندوز و SQL دارد.

N000000004

بعد از برقراری اتصال نرم افزار را از لیست نمایش داده شده انتخاب می کنیم.

N000000005

سپس دکمه تائید را فشار می دهیم.

N000000006

نام کاربر و رمز عبور را وارد می نمائیم و دکمه تائید را فشار می دهیم.

N000000007

در صورت بروز پیغام خطا به روش زیر عمل می کنیم.

N000000008

روی قسمت فعال سازی به شکل زیر کلیک می کنیم.

N000000009

کادر زیر باز می گردد ،نام کاربری و کلمه عبور را وارد می کنیم و دکمه تائید را می زنیم.

N000000016

پیغام زیر ظاهر می گردد.

N000000013

در صورتی که قبل از زدن دکه فعال سازی اتصال برقرار نشده باشد کادر زیر برای فعال سازی باز می گردد.

N000000011

برای این روش ابتدا نوع اتصال را که قبلا در بالا گفته شد انتخاب می کنیم و دکمه برقراری اتصال را فشار می دهیم.

و با فعال شدن نام کاربری و کلمه عبور ،اطلاعات کاربر را وارد می کنیمو دکمه تائید را فشار می دهیم.

N000000012

پیغام زیر ظاهر می گردد.

N000000013

در صورتی که برنامه به قفل نیاز داشته باشد کادر زیر باز می گردد.

بسته به تحت شبکه بودن یا سینگل بودن یکی از روش ها را انتخاب می کنیم و دکمه تشخیص قفل را فشار می دهیم.

N000000014

در صورت تشخیص قفل لیست نرم افزارهایی را که این قفل میتواند پشتیبانی کند نمایش داده می شود ،

کاربر نرم افزار مورد نظر را برای ورود انتخاب می نماید.

N000000015

و با زدن دکمه تائید وارد نرم افزار می شویم.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)