صفحه اصلی
نرم افزار حقوق و دستمزد صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پایه حسابداری
معرفی سال های مالی
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروههای تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروههای مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروههای پروژه
معرفی حساب های پروژه
اطلاعات پایه اداری
معرفی ماه فعال
معرفی انواع استخدام
معرفی گروه های تحصیلی
معرفی سطح تحصیلات
معرفی رشته های تحصیلی
معرفی انواع رسته های شغلی
معرفی چارت سازمانی
معرفی محل خدمت
معرفی مشاغل
معرفی وضعیت نظام وظیفه
معرفی شهرها
معرفی بیمه
معرفی مالیات
معرفی بانک ها
معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد
معرفی کارکنان
اطلاعات پایه حقوق و دستمزد
معرفی توضیحات احکام کارکنان
معرفی انواع احکام کارکنان
معرفی مزایای مستمر
معرفی مزایای غیرمستمر
معرفی کسورات
معرفی ضرائب
معرفی سپرده ها
معرفی غیبت
معرفی وام ها
معرفی بیمه تکمیلی
معرفی عیدی
معرفی بازخرید مرخصی
معرفی بازخرید سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احکام کارکنان
ثبت احکام غیر ریالی کارکنان
ثبت بیمه تکمیلی
ثبت وامهای پرداختی
ثبت سپرده های دریافتی
ثبت کارکرد کارکنان
ثبت عیدی کارکنان
ثبت بازخرید مرخصی
ثبت بازخرید سنوات
محاسبات حقوق ماه جاری
سایر عملیات
معرفی سرفصل های صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداری ماه فعال
نمایش لیست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پایه حکم گروهی
صدور حکم گروهی کارکنان
ویرایش گروهی مبالغ حکم کارکنان
گزارشات
گزارش فیش حقوق در سال جاری
گزارش جامع حقوق در سال جاری
گزارش بانک در سال جاری
گزارش بیمه در سال جاری
گزارش مالیات
گزارش مالیات در سال جاری
گزارش مشمول مالیات سالانه
گزارش وامها در سال جاری
گزارش خلاصه وام در سال جاری
گزارش وامها بصورت کلی در سال جاری
گزارش سپرده ها در سال جاری
گزارش خلاصه سپرده در سال جاری
گزارش سپرده ها بصورت کلی در سال جاری
گزارش عیدی در سال جاری
گزارش خلاصه عیدی در سال جاری
گزارش عیدی بصورت کلی در سال جاری
گزارش بازخرید مرخصی در سال جاری
گزارش بازخرید سنوات در سال جاری
گزارش احکام در سال جاری
گزارش آخرین احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش کلی احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش آخرین تغییرات احکام کارکنان در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی یک ماه
گزارش بیمه تکمیلی به طور کلی
گزارش بیمه تکمیلی به طور خلاصه
گزارش مراکز هزینه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور خلاصه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور کلی در سال جاری
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاری
گزارش کارکرد کارکنان در سال جاری
گزارش دوره ای در سال جاری
گزارش دوره ای به صورت کلی
گزارش دوره ای به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاری
گزارش معوقات در سال جاری
گزارش معوقات به صورت کلی
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول مالیات معوقات سالانه
گزارش بیمه معوقات سالانه
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تعریف مشخصات کارفرما جهت دارائی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

نحوه چاپ اطلاعات

در هنگام نمایش اطلاعات درون لیست نمایش میتوانید با انتخاب گزینه پیش نمایش چاپ به این بخش دسترسی پیدا کنید.

p01

کادر زیر باز می گردد.اگر در این قسمت در کنار هر کدام از گزینه ها تیک باشد آن گزینه نمایش داده می شود درغیراینصورت

در هنگام نمایش گزارش در نظر گرفته نخواهد شد.

انتقال به اکسل

p02

با زدن دکمه انتقال به اکسل کادر زیر باز می گردد که از کاربر نام فایل و محل ذخیره شدن پرسیده می شود.

p03

بعد از فشار دادن دکمه Save لیست به فایل اکسل منتقل می گردد.

p04

به محل ذخیره سازی فایل رفته و آن را باز می کنیم تا از ارسال آنها به شکل صحیح مطمئن گردیم.

p05

.با کلیک راست بر روی هر گزینه می توانید نام آن گزینه را در چاپ تغییردهید

با این عمل نام ستون در هنگام نمایش تغییر می یابد همچنین دو گزینه

انتخاب شده و بدون انتخاب به ترتیب تمام گزینه ها را تیک دار یا بدون تیک می نمایند

p06

p07

p08

p09

p10

p11

پس از اعمال تغییرات بر روی دکمه نمایش اطلاعات کلیک نمائید.

p12

فرمی مطابق شکل زیر به نمایش در می آید.

p13

.در این صفحه امکاناتی در اختیار شما قرار داده شده است تا بتوانید گزارش خود را بیارایید

امکان تغییر اندازه طول هر ستون به تفکیک . به شکل زیر توجه نمایید. در این قسمت در کنار نام ستون اشاره گر ماوس به شکل یک فلش دو جهته در آمده که به شما قابلیت

کشیدن در دو جهت چپ یا راست را می دهد. به همین .منظور در کنار هر گزینه کلیک چپ ماوس را پایین نگاه دارید و سپس آن را در جهت راست یاچپ بکشید

p14

امکان جابه جایی ستون ها. که با این عمل می توانید چیدمان نمایش اطلاعات را در هر ستون تغییر دهید. به همین منظور کلیک چپ را برروی ستون مورد نظرتان پایین نگاه

دارید و با عملیات کشیدن و رها کردن یا همان درگ و دراپ در دوجهت چپ یا راست جای ستون را عوض نمایید . مطابق با شکل زیر

p15

p16

تغییر رنگ پس زمینه سطرها

p17

کادر زیر باز می گردد.کاربر رنگ مورد نظر را انتخاب می نماید.

p18

قلم سرستون ها

p19

با انتخاب این گزینه کادر زیر برای تعیین فونت و سایز قلم سرستون ها باز می گردد.

p20

فاصله میان تمامی سطرها

p21

کادر زیر باز می گردد و اندازه بین سطرها نمایش داده می شود که قابل تغییر است.

p22

با زدن دکمه تائید تغییرات اعمال می گردد.

p23

رنگ پس زمینه سطرهای انتخابی

با انتخاب سطرهای مورد نظر و زدن گزینه رنگ پس زمینه سطرهای انتخابی از کلیک راست می توان رنگ سطرهای انتخابی را در چاپ متفاوت کرد.

p24

کادر زیر باز می گردد.کاربر رنگ مورد نظر را انتخاب می نماید.

p25

با زدن دکمه تائید تغییرات اعمال می گردد.

p26

رنگ قلم سطرهای انتخابی

با انتخاب سطرهای مورد نظر و زدن گزینه رنگ قلم سطرهای انتخابی از کلیک راست می توان رنگ قلم سطرهای انتخابی را در چاپ متفاوت کرد.

p27

کادر زیر باز می گردد.کاربر رنگ مورد نظر را انتخاب می نماید.

p28

با زدن دکمه تائید تغییرات اعمال می گردد.

p29

قلم سطرهای انتخابی

p30

با انتخاب سطرهای مورد نظر و زدن گزینه قلم سطرهای انتخابی از کلیک راست می توان فونت و سایزقلم سطرهای انتخابی را در چاپ متفاوت کرد.

کادر زیر باز می گردد.

p31

با زدن دکمه تائید تغییرات اعمال می گردد.

p32

فاصله میان سطرهای انتخابی

p33

کادر زیر باز می گردد و اندازه بین سطرها نمایش داده می شود که قابل تغییر است.

p34

با زدن دکمه تائید تغییرات اعمال می گردد.

p35

پیش نمایش

p36

پس از انتخاب گزینه پیش نمایش در ارتباط با عنوان گزارش از شما سوال می شود.در صورتی که متمایل به نمایش عنوان .هستید عنوان مورد نظر خود را در این قسمت وارد

نمایید. سپس بر روی گزینه تایید کلیک کنید

p37

فرم زیر برای چاپ نمایش داده می شود.

در این بخش به شما امکاناتی جهت بررسی داده شده است که به تدریج آنها را توضیح می دهیم .

p38

طرز نمایش صفحات با بزرگ نمائی های متفاوت

p39

تنظیمات اولیه چاپ در هنگام نمایش طبق تصویر زیر

p40

کادر زیر باز می گردد.

p41

بعد از دادن تغییرات و زدن دکمه تائید تنظیمات اولیه چاپ اعمال می گردد.

p42

ZOOM به خارج

p43

کوچک کردن تصویر

p44

ZOOM به داخل

p45

بزرگ کردن تصویر

p46

تنظیمات صفحه

p47

کادر زیر باز می گردد.که می توان حالت چاپ در برگه را افقی یا عمودی انتخاب کرد و میزان حاشیه ها را مقدار دهی نمود.

p48

و انتخاب گزینه چاپ برای ارسال به پرینتر

p49

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)