صفحه اصلی
نرم افزار حقوق و دستمزد صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پایه حسابداری
معرفی سال های مالی
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروههای تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروههای مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروههای پروژه
معرفی حساب های پروژه
اطلاعات پایه اداری
معرفی ماه فعال
معرفی انواع استخدام
معرفی گروه های تحصیلی
معرفی سطح تحصیلات
معرفی رشته های تحصیلی
معرفی انواع رسته های شغلی
معرفی چارت سازمانی
معرفی محل خدمت
معرفی مشاغل
معرفی وضعیت نظام وظیفه
معرفی شهرها
معرفی بیمه
معرفی مالیات
معرفی بانک ها
معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد
معرفی کارکنان
اطلاعات پایه حقوق و دستمزد
معرفی توضیحات احکام کارکنان
معرفی انواع احکام کارکنان
معرفی مزایای مستمر
معرفی مزایای غیرمستمر
معرفی کسورات
معرفی ضرائب
معرفی سپرده ها
معرفی غیبت
معرفی وام ها
معرفی بیمه تکمیلی
معرفی عیدی
معرفی بازخرید مرخصی
معرفی بازخرید سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احکام کارکنان
ثبت احکام غیر ریالی کارکنان
ثبت بیمه تکمیلی
ثبت وامهای پرداختی
ثبت سپرده های دریافتی
ثبت کارکرد کارکنان
ثبت عیدی کارکنان
ثبت بازخرید مرخصی
ثبت بازخرید سنوات
محاسبات حقوق ماه جاری
سایر عملیات
معرفی سرفصل های صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداری ماه فعال
نمایش لیست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پایه حکم گروهی
صدور حکم گروهی کارکنان
ویرایش گروهی مبالغ حکم کارکنان
گزارشات
گزارش فیش حقوق در سال جاری
گزارش جامع حقوق در سال جاری
گزارش بانک در سال جاری
گزارش بیمه در سال جاری
گزارش مالیات
گزارش مالیات در سال جاری
گزارش مشمول مالیات سالانه
گزارش وامها در سال جاری
گزارش خلاصه وام در سال جاری
گزارش وامها بصورت کلی در سال جاری
گزارش سپرده ها در سال جاری
گزارش خلاصه سپرده در سال جاری
گزارش سپرده ها بصورت کلی در سال جاری
گزارش عیدی در سال جاری
گزارش خلاصه عیدی در سال جاری
گزارش عیدی بصورت کلی در سال جاری
گزارش بازخرید مرخصی در سال جاری
گزارش بازخرید سنوات در سال جاری
گزارش احکام در سال جاری
گزارش آخرین احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش کلی احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش آخرین تغییرات احکام کارکنان در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی یک ماه
گزارش بیمه تکمیلی به طور کلی
گزارش بیمه تکمیلی به طور خلاصه
گزارش مراکز هزینه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور خلاصه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور کلی در سال جاری
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاری
گزارش کارکرد کارکنان در سال جاری
گزارش دوره ای در سال جاری
گزارش دوره ای به صورت کلی
گزارش دوره ای به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاری
گزارش معوقات در سال جاری
گزارش معوقات به صورت کلی
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول مالیات معوقات سالانه
گزارش بیمه معوقات سالانه
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تعریف مشخصات کارفرما جهت دارائی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

خصوصیات گرید

کادر تعیین مشخصات گرید به شکل زیر باز می گردد.که در قسمت تنظیمات ظاهر می توان شکل ظاهری گرید را تنظیم کرد.

PropertyGrid1

حاشیه:

از این لیست می توان حالت حاشیه اطراف گرید را برای نمایش انتخاب کرد.

نوار پیمایش:

با فعال کردن این گزینه در گرید با زیاد شدن تعداد ستون ها و فراتر رفتن آنها از کادر گرید، می توان آنها را تا انتهای کادر پیمایش کرد.

نوار ابزار پیمایش:

با انتخاب یکی از حالت های نمایش نوار ابزار پیمایش می توان شکل ظاهری نوار ابزار پیمایش را انتخاب کرد.

خطوط گرید:

از این لیست می توان انتخاب کرد که خطوط گرید نمایش داده شوند یا نه یا اینکه خطوط افقی یا عمودی و یا کدام حالت ها نمایش داده شوند.

نمای خطوط گرید:

از این لیست شکل نمایش خطوط گرید را انتخاب می کنیم.

نمای گرافیکی:

با فعال بودن نمای گرافیکی می توان از لیست نمای گرافیکی انتخاب کرد.

با انتخاب از این لیست می توان فرم نمایش گرید را به یکی از حالتهای نمایش گرافیکی درآورد.

نمایش سرجمع:

با فعال بودن این گزینه می توان سرجمع ها را نمایش داد.

با این گزینه می توان محل نمایش سرجمع یا همان سیگما را در گرید انتخاب کرد.

تعداد خطوط سرگروه ستون:

سرگروه ستونها اگر طولانی باشند می توانند در چند سطر نوشته شوند.

تعداد خطوط سرستون:

سرستونها می توانند در یک خط یا چند خط نوشته شوند.

جعبه گروه بندی:

جعبه گروه بندی ستونها را نمایش می دهد.

جدا کننده سطرها:

یک در میان ردیف ها را به صورت رنگی نمایش می دهد.

سرسطر:

اشاره گری که نشان می دهد در حال حاظر کدام سطر فعال است را نمایش می دهد.

بارگزاری مجدد عرض ستون ها:

ستونهایی را که در آنها تغییرات صورت گرفته است را به حالت اولیه باز می گرداند.

قابلیت فیلتر شدن داشته باشد:

با انتخاب این گزینه سطر ابتدای گرید به حالتی اختصاص داده می شود که هر کدام از ستون ها قابلیت فیلتر شدن دارند.

PropertyGrid32

در قسمت فیلتر ستون کد تمام لیست کدها به شکلی که در فوق نمایش داده شده است نمایش داده می شود.

با فشار دادن دکمه PropertyGrid33 می توانیم براساس گزینه های لیست شده فیلتر را انجام دهیم.

PropertyGrid34

بعد از اتمام فیلتر کردن برای برگردان لیست به حالت نمایش کلی می توان گزینه پاک شود را از لیست انتخاب نمود.

جستجو

انتقال اطلاعات به اکسل:

با فشار دادن دکمه PropertyGrid29 از کادر انتقال اطلاعات به اکسل کادر زیر باز می گردد.با انتخاب فایل از مسیر

چون قبلا ساخته شده است دکمه Save را فشار می دهیم.

PropertyGrid21

پیغام زیر مبنی بر بازنویسی فایل صادر می شود. با زدن دکمه Yes اطلاعات بازنویسی می گردد.

PropertyGrid22

پیغام زیر مبنی بر موفقیت عملیات صادر می گردد.

PropertyGrid23

به محل فایل رفته و آن را اجرا می کنیم.چون انتقال بدون قالب بوده است.طرز نمایش به شکل زیر است.

PropertyGrid28

با انتخاب گزینه با قالب از انتقال اطلاعات به اکسل و زدن دکمه PropertyGrid29 عملیات را ادامه می دهیم.

با انتخاب فایل از مسیر چون قبلا ساخته شده است دکمه Save را فشار می دهیم.

PropertyGrid25

پیغام زیر مبنی بر بازنویسی فایل صادر می شود. با زدن دکمه Yes اطلاعات بازنویسی می گردد.

PropertyGrid22

پیغام زیر مبنی بر موفقیت عملیات صادر می گردد.

PropertyGrid23

به محل فایل رفته و آن را اجرا می کنیم.چون انتقال با قالب بوده است.طرز نمایش به شکل زیر است.

PropertyGrid27

نمایش ستون ها:

با انتخاب از این لیست می توانیم ستونها را به صورت انتخابی در گرید نمایش دهیم.

در پایان دکمه تائید را فشار می دهیم تا خصوصیات گرید ذخیره گردد.

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)