حداقل دستمزد مصوب وزارت کار

عنوان : بخشنامه حقوق و دستمزد 1396
توضیحات : از ابتدای سال ???? حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ???.??? ریال ( سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال ) تعیین می‌گردد.همچنین از ابتدای سال ???? سایر سطوح مزدی نیز روزانه ?? درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده ?? قانون کار ) به اضافه روزانه ???? ریال به نسبت آخرین مزد در سال ???? افزایش می‌یابد.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1396/01/27
عنوان : بخشنامه حقوق و دستمزد 1395
توضیحات : در پی افزایش 14 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1395، پایه حقوق کارگران با 100 هزار تومان افزایش از 712 هزار تومان به 812 هزار تومان رسید.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/12/24
عنوان : بخشنامه حقوق و دستمزد 1394
توضیحات : از اول سال 1394حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گردد.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/01/15
عنوان : بخشنامه حقوق و دستمزد 1393
توضیحات : حداقل دستمزد سال 1393 مشمولین قانون کار 608 هزار و 900 تومان شد که نسبت به دستمزد سال 92 معادل 121 هزار و 781 تومان افزایش یافته است.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1392/12/26
عنوان : بخشنامه حقوق و دستمزد 1392
توضیحات : حداقل دستمزد سال 92 کارگران در پی تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار با 97 هزار و 425 تومان افزایش به 487 هزار و 125 تومان رسید.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1392/01/05
عنوان : بخشنامه حقوق و دستمزد 1391
توضیحات : با توجه به جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 91 کارگران و با توجه به بررسی پیشنهادات و چانه زنی میان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در نهایت حداقل دستمزد کارگران 389 هزار و 754 تومان با 18 درصد افزایش نسبت به سال قبل تصویب شد.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1391/01/15
عنوان : بخشنامه حقوق و دستمزد 1390
توضیحات : جزئیات بخشنامه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد 330 هزار تومانی سال جاری کارگران کشور که با حضور نمایندگان 3 گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 23 اسفند 1389 این شورا تصویب شده است ، در اجرای ماده 41 قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه به توافقات نهایی خود دست یافت.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1390/01/15
عنوان : بخشنامه حقوق و دستمزد 1389
توضیحات : شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 22 اسفند سال جاری، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ‌1389، در اجرای ماده ‌41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1389/01/15
عنوان : بخشنامه حقوق و دستمزد 1388
توضیحات : شورای عالی کار به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان گروه کارگر ، کارفرما و دولت حداقل دستمزد کارگران برای سال 1388 را دو میلیون و 745 هزار ریال تعیین کرد .
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1388/01/15
عنوان : بخشنامه حقوق و دستمزد 1387
توضیحات : شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه ( دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ 22 اسفند 1386 پس از بحث و بررسی درباره تعیین حداقل مزد سال 87 ، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه دستمزد سال 87 کارگران را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد .
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1387/01/15

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :