جدول مالیات حقوق و دستمزد 1393

معافیت سالیانه : 120.000.000 ریال
معافیت ماهیانه : 10.000.000 ریال
----------------------------------------------
با عنایت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت مالیات ی موضوع ماده (52) قانون بر نامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر ای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (120.000.000)ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت بر ا بر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) بر ای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1393 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداخت ی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیات ی محل پرداخت نمایند.
نحوه محاسبه مالیات حقوق به شرح پیوست می باشد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :