جدول ماليات حقوق و دستمزد 1394

معافیت سالیانه : 138.000.000 ریال
معافیت ماهیانه : 11.500.000 ریال
------------------------------------------
با عنايت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت ماليات ي موضوع ماده (52) قانون بر نامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر اي سال 1394، مبلغ يکصد و سي و هشت ميليون (138.000.000)ريال در سال تعيين گرديده است و مازاد آن تا هفت بر ا بر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (20%) بر اي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1394 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختي يا تخصيصي تا پايان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور ماليات ي محل پرداخت نمايند.

نحوه محاسبه ماليات حقوق به شرح پيوست مي باشد.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور ماليات ي کشور

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :