آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در این مقاله تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن بررسی شده است. سوال مطرح این است که آیا هموارسازی، سود را تحریف می-کند و یا منجر به بهبود محتوای اطلاعاتی آن جهت پیش بینی سود، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی آتی می شود. در این تحقیق به منظور پاسخگویی به سوال مذکور، سه فرضیه تدوین شد. جامعه ی آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای تعیین شرکت ها به منظور آزمون فرضیه ها از روش حذفی استفاده شده است. هموارسازی سود از طریق همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردید. اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل مقطعی تعدیل شده ی جونز برای سال های 1376 الی 1382 برآورد شد سپس با استفاده از روش کولینز و همکارانش، مدل های اولیه و توسعه یافته جهت آزمون و پاسخگویی به فرضیه های تحقیق، تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل-های مذکور، از اطلاعات مالی سال های 1379 الی 1385 شرکت های عضو نمونه استفاده گردید. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد هموارسازی سود، توانایی سود را در پیش بینی سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی افزایش می دهد در حالی که توانایی مذکور در پیش بینی اقلام تعهدی از طریق هموارسازی سود افزایش نمی یابد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :