بررسي تأثير مديران غير موظف و سرمايه گذاران نهادي در رفتار مديريت سود (مديريت سود مبتني بر مدل آستانه)

چکیده:
در اين پژوهش رفتار مديريت سود و رابطه آن با ابزارهاي نظارتي حاکميت شرکتي، مديران غيرموظف (ابزار نظارتي درون سازماني حاکميت شرکتي) و سرمايه گذاران نهادي عمده (ابزار نظارتي برون سازماني حاکميت شرکتي )، بررسي شده است . نحوه رفتار مديريت سود که در اين تحقيق بر اساس مدل آستانه و از طريق رساندن سود گزارش شده به آستانه هاي مطلوب سودآوري ( سطح سود صفر و سود گزارش شده سال قبل ) تبيين ميشود عبارت است از مديريت سود افزايشي و مديريت سود کاهشي و نماينده مديريت سود ، اقلام تعهدي غيرعادي سرمايه در گردش است آزمون فرضيه هاي تحقيق به کمک تجزيه و تحليل رگرسيون با استفاده از اطلاعات 185 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1385-1382 و از طريق ترکيب داده هاي سري زماني و مقطعي انجام شده است. نتايج بررسي رفتار فرصت طلبانه مديريت سود نشان داد که اقلام تعهدي غيرعادي نمي تواند تغييرات سودآوري آتي را توجيه نمايد و به عنوان علامتي براي سودآوري در سالهاي آتي باشد. همچنين نتایج آزمون نقش ابزارهاي نظارتي حاکميت شرکتي در رفتار مديريت سود ، بيانگر اين موضوع است که وقتي انگيزه براي دستکاري سود بالاست مديران غير موظف و سرمايه گذاران نهادي عمده ، نقش ضعيفي در کاهش ناهنجاري اقلام تعهدي غير عادي دارند

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :