رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
"شرکت ها به منظور اجرای پروژه های سود آور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه های گوناگون استفاده می کنند. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع درون یا برون سازمانی برای فراهم کردن سرمایه و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب می گردد. این منابع تامین مالی و میزان استفاده از آنها یکی از عواملی است که بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تامین مالی، انواع و حجم آن بر عملکرد عملیاتی شرکت ها پرداخت . به این منظور با مطالعه ی دقیق ادبیات موضوع، چهار فرضیه طراحی گردید. نمونه آماری این تحقیق شامل 64 شرکت بود که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران برای یک دوره هفت ساله 1379-1385 انتخاب شدند. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون دو متغیره و روش تطبیقی و آزمون های F و t تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تامین مالی اثری بر عملکرد عملیاتی قبل و بعد از آن ندارد؛ همچنین نوع و حجم تامین مالی بر اکثر معیارهای عملکرد عملیاتی تاثیر چندانی ندارد."

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :