نکات کلیدی انبارگردانی در حسابداری


انبارگردانی جزء وظایفی است که حسابداران برای حسابرسی کالا ها و موجودی انبار، بر اساس استانداردهای حسابداری، حداقل هر سال باید انجام بدهند تا موجودی کالا شمارش و کنترل کمی و کیفی روی کالاها صورت پذیرد.

۱ ـ نكاتي كه بايد قبل از شمارش از طرف مسئولين شركت مورد توجه قرار گيرد :
۱ـ۱ـ‌ انتخاب شخصي مسئول بعنوان هماهنگ كننده انبارگرداني، اين شخص سرپرستي عمليات شمارش را به عهده خواهد گرفت.
۲ـ۱ـ دستورالعمل تهيه شده توسط هماهنگ كننده كاملاً مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت وجود اشكال و قبل از شروع عمليات شمارش بايد با مسئولين شركت و مؤسسه حسابرسي تماس حاصل شود.
۳ـ۱ـ روزها و ساعات شمارش انبار بايد مشخص گردد و به قسمتهاي مختلف بصورت كتبي اطلاع داده شود كه انبار در روزهاي تعيين شده تعطيل خواهد بود، لذا لازم است جهت برآورد احتياجات خود قبل از روزهاي تعيين شده به انبار مراجعه نمايند.
۴ـ۱ـ گروههاي شمارش بايد با ذكر اسامي قبلاً تعيين و آموزش كافي داده شوند.
۵ـ۱ـ هماهنگ كننده شمارش موجودي، قبلاً انبارها را مورد بازديد قرار دهد و مطمئن گردد كه :
۱ـ۵ـ۱ـ اقلام به شكلي چيده شده باشد تا شمارش به آساني انجام پذيرد.
۲ـ۵ـ۱ـ موجوديهايي كه به آساني شناخته نمي شوند با كمك مسئولين انبار و نوشتن شماره صحيح يا شرح كامل، مشخص شوند.
۳ـ۵ـ۱ـ اقلام ناباب، اسقاط و همچنين اجناس بدون استفاده از ساير اقلام جدا شده باشند.
۴ـ۵ـ۱ـ براي آنكه موجوديهاي اماني ( اجناس ديگران نزد شركت ) در شمارش موجوديهاي شركت بحساب نيايند بايد از ساير موجوديها جدا و مشخص چيده شوند.
۵ـ۵ـ۱ـ نام و ساير مشخصات اجناس بطور واضح نوشته شده و بر روي قفسه اجناس يا خود اجناس نصب شده باشد.
۶ـ۱ـ براي آسانتر شدن امر شمارش بايد برگه هاي شمارش در دو نسخه تنظيم و از پيش آماده و شماره گذاري شده باشد، هماهنگ كننده موجودي برداري علاوه بر صدور اين برگه ها و تحویل آنها به شمارش كننده گان، براي كنترل دقيق برگه ها لازم است برگه هاي باطل شده را همراه با برگه هاي استفاده شده به هماهنگ كننده تحویل دهد.

۷ـ۱ـ پيش از اجراي موجودي برداري آخرين شماره مدارك ثبت گردش موجوديها مانند برگ صدور كالا، رسيد كالا و غيره به هماهنگ كننده موجودي برداري گزارش گردد.
۸ـ۱ـ مشخصات و تعداد (مقدار) اجناس موجود در قسمت دريافت كالا به هماهنگ كننده موجودي برداري اطلاع داده شود تا ايجاد بدهي براي شركت قابل كنترل باشد.
۹ـ۱ـ تسليم گزارش اجناس موجودي در قسمت صدور كالا نيز مانند بند فوق بايد به هماهنگ كننده موجودي برداري اطلاع داده شود تا اطمينان حاصل شود، براي اين دسته از اجناس فاكتور صادر گرديده است يا جزو موجوديها بحساب آمده است.
۱۰ـ۱ـ براي جلوگيري از شمارش مجدد و يا شمارش نشدن قسمتي از موجوديها لازم است در مدت زمان موجودي برداري جابجايي اجناس بين قسمتهاي مختلف تا آنجا كه ممكن است انجام نشود.
۲ـ مواردي كه بايد طي شمارش مورد توجه قرار گيرند :
۱ـ۲ـ موجودي برداري وسيله گروه هاي دو نفري انجام شود، يك فرد عمل شمارش را انجام داده و فرد ديگر ضمن تأييد شمارش آنرا ثبت نمايد.
۱ـ۱ـ۲ـ چنانچه موجودي هايي براساس وزن ثبت ميشوند، اطمينان حاصل شود تا وسائل لازم براي توزين موجودي ها در دسترس باشد.
۲ـ۲ـ ترجيحاً ، موجودي ها دو بار و هربار به وسيله يك گروه دونفري متفاوت شمارش گردد.
۳ـ۲ـ براي جلوگيري از دوباره شمارش شدن يا شمارش نشدن پاره اي از موجوديها، شمارش بايستي بشكل اصولي انجام پذيرد مثلاً موجوديها را رديف به رديف ( از ابتدا تا انتها) شمارش نموده و اجناس شمارش شده را با علامت گذاري مشخص نماييد.
۴ـ۲ـ امضاء تمام برگه هاي سفارش و هرگونه اصلاح درآنها وسيله هر دوگروه شمارش كننده ضروري است.
۵ـ۲ـ موجوديهاي معيوب، فاسد، كم مصرف و غيراستاندارد بايد با ذكر مورد در برگه ها ثبت گردد.
۶ـ۲ـ محتويات تعدادي از موجوديهاي سربسته توسط گروههاي شمارش كننده مورد شمارش قرار گيرد.
۳ ـ مواردي كه بايد پس از پايان موجودي برداري مورد نظر قرار گيرد.
۱ـ۳ـ كليه برگه هاي شمارش (شامل برگه هاي استفاده شده،‌ باطل شده و استفاده نشده ) براي هماهنگ كننده موجودي برداري براي كسب اطمينان از استفاده درست و بجا از تمام برگه هاي شمارش ارسال شوند.
۲ـ۳ـ چنانچه نتيجه شمارش توسط دوگروه اختلافي را نشان دهد يا نتيجه شمارش با مدارك دائمي موجوديها اختلاف داشته باشد ، شمارش دوباره آنها با حضور هر دوگروه شمارش كننده و حسابرسان براي مشخص نمودن عدد نهايي و درست لازم مي باشد.
۳ـ۳ـ پس از خاتمه شمارش، چنانچه هرگونه اصلاحي در برگه هاي شمارش لازم باشد بايد هرگونه اقدام با آگاهي حسابرسان و تأئيد هماهنگ كننده موجودي برداري باشد.
۴ـ۳ـ بايد نتيجه بدست آمده با مدارك دائمي ( درصورتيكه وجود داشته باشد ) و حساب كنترل در دفاتر مقايسه شوند.
۵ـ۳ـ بررسي مغايرات و اصلاح مدارك پس از تأييد هماهنگ كننده موجودي برداري امكان پذير خواهد بود.
۶ـ۳ـ برگه هاي شمارش و صورت جلسات بايد وسيله كليه مسئولين (شمارش كنندگان، هماهنگ كننده موجودي برداري و حسابرس داخلي ) امضاء شود.
۷ـ۳ـ يك نسخه از دو نسخه مورد استفاده بايد بلافاصله براي حسابرسان ارسال شود.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :