نکات کلیدی انبارگردانی در حسابداری


انبارگردانی جزء وظایفی است که حسابداران برای حسابرسی کالا ها و موجودی انبار، بر اساس استانداردهای حسابداری، حداقل هر سال باید انجام بدهند تا موجودی کالا شمارش و کنترل کمی و کیفی روی کالاها صورت پذیرد.

۱ ـ نکاتی که باید قبل از شمارش از طرف مسئولین شرکت مورد توجه قرار گیرد :
۱ـ۱ـ‌ انتخاب شخصی مسئول بعنوان هماهنگ کننده انبارگردانی، این شخص سرپرستی عملیات شمارش را به عهده خواهد گرفت.
۲ـ۱ـ دستورالعمل تهیه شده توسط هماهنگ کننده کاملاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت وجود اشکال و قبل از شروع عملیات شمارش باید با مسئولین شرکت و مؤسسه حسابرسی تماس حاصل شود.
۳ـ۱ـ روزها و ساعات شمارش انبار باید مشخص گردد و به قسمتهای مختلف بصورت کتبی اطلاع داده شود که انبار در روزهای تعیین شده تعطیل خواهد بود، لذا لازم است جهت برآورد احتیاجات خود قبل از روزهای تعیین شده به انبار مراجعه نمایند.
۴ـ۱ـ گروههای شمارش باید با ذکر اسامی قبلاً تعیین و آموزش کافی داده شوند.
۵ـ۱ـ هماهنگ کننده شمارش موجودی، قبلاً انبارها را مورد بازدید قرار دهد و مطمئن گردد که :
۱ـ۵ـ۱ـ اقلام به شکلی چیده شده باشد تا شمارش به آسانی انجام پذیرد.
۲ـ۵ـ۱ـ موجودیهایی که به آسانی شناخته نمی شوند با کمک مسئولین انبار و نوشتن شماره صحیح یا شرح کامل، مشخص شوند.
۳ـ۵ـ۱ـ اقلام ناباب، اسقاط و همچنین اجناس بدون استفاده از سایر اقلام جدا شده باشند.
۴ـ۵ـ۱ـ برای آنکه موجودیهای امانی ( اجناس دیگران نزد شرکت ) در شمارش موجودیهای شرکت بحساب نیایند باید از سایر موجودیها جدا و مشخص چیده شوند.
۵ـ۵ـ۱ـ نام و سایر مشخصات اجناس بطور واضح نوشته شده و بر روی قفسه اجناس یا خود اجناس نصب شده باشد.
۶ـ۱ـ برای آسانتر شدن امر شمارش باید برگه های شمارش در دو نسخه تنظیم و از پیش آماده و شماره گذاری شده باشد، هماهنگ کننده موجودی برداری علاوه بر صدور این برگه ها و تحویل آنها به شمارش کننده گان، برای کنترل دقیق برگه ها لازم است برگه های باطل شده را همراه با برگه های استفاده شده به هماهنگ کننده تحویل دهد.

۷ـ۱ـ پیش از اجرای موجودی برداری آخرین شماره مدارک ثبت گردش موجودیها مانند برگ صدور کالا، رسید کالا و غیره به هماهنگ کننده موجودی برداری گزارش گردد.
۸ـ۱ـ مشخصات و تعداد (مقدار) اجناس موجود در قسمت دریافت کالا به هماهنگ کننده موجودی برداری اطلاع داده شود تا ایجاد بدهی برای شرکت قابل کنترل باشد.
۹ـ۱ـ تسلیم گزارش اجناس موجودی در قسمت صدور کالا نیز مانند بند فوق باید به هماهنگ کننده موجودی برداری اطلاع داده شود تا اطمینان حاصل شود، برای این دسته از اجناس فاکتور صادر گردیده است یا جزو موجودیها بحساب آمده است.
۱۰ـ۱ـ برای جلوگیری از شمارش مجدد و یا شمارش نشدن قسمتی از موجودیها لازم است در مدت زمان موجودی برداری جابجایی اجناس بین قسمتهای مختلف تا آنجا که ممکن است انجام نشود.
۲ـ مواردی که باید طی شمارش مورد توجه قرار گیرند :
۱ـ۲ـ موجودی برداری وسیله گروه های دو نفری انجام شود، یک فرد عمل شمارش را انجام داده و فرد دیگر ضمن تأیید شمارش آنرا ثبت نماید.
۱ـ۱ـ۲ـ چنانچه موجودی هایی براساس وزن ثبت میشوند، اطمینان حاصل شود تا وسائل لازم برای توزین موجودی ها در دسترس باشد.
۲ـ۲ـ ترجیحاً ، موجودی ها دو بار و هربار به وسیله یک گروه دونفری متفاوت شمارش گردد.
۳ـ۲ـ برای جلوگیری از دوباره شمارش شدن یا شمارش نشدن پاره ای از موجودیها، شمارش بایستی بشکل اصولی انجام پذیرد مثلاً موجودیها را ردیف به ردیف ( از ابتدا تا انتها) شمارش نموده و اجناس شمارش شده را با علامت گذاری مشخص نمایید.
۴ـ۲ـ امضاء تمام برگه های سفارش و هرگونه اصلاح درآنها وسیله هر دوگروه شمارش کننده ضروری است.
۵ـ۲ـ موجودیهای معیوب، فاسد، کم مصرف و غیراستاندارد باید با ذکر مورد در برگه ها ثبت گردد.
۶ـ۲ـ محتویات تعدادی از موجودیهای سربسته توسط گروههای شمارش کننده مورد شمارش قرار گیرد.
۳ ـ مواردی که باید پس از پایان موجودی برداری مورد نظر قرار گیرد.
۱ـ۳ـ کلیه برگه های شمارش (شامل برگه های استفاده شده،‌ باطل شده و استفاده نشده ) برای هماهنگ کننده موجودی برداری برای کسب اطمینان از استفاده درست و بجا از تمام برگه های شمارش ارسال شوند.
۲ـ۳ـ چنانچه نتیجه شمارش توسط دوگروه اختلافی را نشان دهد یا نتیجه شمارش با مدارک دائمی موجودیها اختلاف داشته باشد ، شمارش دوباره آنها با حضور هر دوگروه شمارش کننده و حسابرسان برای مشخص نمودن عدد نهایی و درست لازم می باشد.
۳ـ۳ـ پس از خاتمه شمارش، چنانچه هرگونه اصلاحی در برگه های شمارش لازم باشد باید هرگونه اقدام با آگاهی حسابرسان و تأئید هماهنگ کننده موجودی برداری باشد.
۴ـ۳ـ باید نتیجه بدست آمده با مدارک دائمی ( درصورتیکه وجود داشته باشد ) و حساب کنترل در دفاتر مقایسه شوند.
۵ـ۳ـ بررسی مغایرات و اصلاح مدارک پس از تأیید هماهنگ کننده موجودی برداری امکان پذیر خواهد بود.
۶ـ۳ـ برگه های شمارش و صورت جلسات باید وسیله کلیه مسئولین (شمارش کنندگان، هماهنگ کننده موجودی برداری و حسابرس داخلی ) امضاء شود.
۷ـ۳ـ یک نسخه از دو نسخه مورد استفاده باید بلافاصله برای حسابرسان ارسال شود.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :