بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی با فعالیت هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می-باشد. از این رو، در پژوهش حاضر، نمونه ای شامل 110 شرکت طی سال های 1383 الی 1387 مورد بررسی و از یک طبقه بندی دو وجهی برای تقسیم شرکت ها به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز طبقات مختلف سود، استفاده شد. شرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود بر اساس مدل های سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص تفکیک شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که کیفیت حسابرسی بر هموارسازی سود در هر سه سطح موثر می¬باشد. افزون بر آن درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره در هموارسازی سود ناخالص و مالکیت نهادی و مدیریتی در هموارسازی سود عملیاتی و سود خالص عوامل مؤثری محسوب می¬شوند. همچنین، نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره تأثیری بر هموارسازی سود ندارد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :