طراحی و تبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید بر ارتباط آن با میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
اعتبار دهندگان بدنبال كسب اصل و بهره وامها ( بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعاليتهاي شركت وتغييرات قيمت سهام - كه در ازاء فعاليت روبه رشد شركت حاصل مي گردد- دنبال مي كنند. در اين ميان مديران شركتها براي كاهش هزينه هاي مالي و تحقق سود پايدار مورد انتظار سهامداران به دنبال كنترل ميانگين موزون هزينه سرمايه مي باشند. دراين بين محافظه کاری حسابداری ميثاقي است كه با اندازه گيري صحيح و محافظه کارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاههای اقتصادی ، منجر به كاهش سود اندازه گيري شده و سود نقدي توزيع شده مي گردد و نهايتاً از اين طريق اطمينان لازم براي تسويه اصل و بهره بدهيها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق مي سازد . هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين ميثاق محافظه كاري و اجزاء هزینه های تامین مالی درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران وارائه مدلي براي پيش بيني ميزان رعايت محافظه کاری حسابداری در شركتها است. روش تحقیق قیاسی – استقرایی و روش کتابخانه ای ، قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و قلمرو زمانی آن، دوره ده ساله بین سالهای 1375 تا 1385 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون استفاده شده است.نتیجه این تحقیق وجود همبستگی بین برخی از اجزاء هزینه تامین مالی با محافظه كاري حسابداری و ارائه مدلی برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری می باشد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :