طراحی و تبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید بر ارتباط آن با میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
اعتبار دهندگان بدنبال کسب اصل و بهره وامها ( بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعالیتهای شرکت وتغییرات قیمت سهام - که در ازاء فعالیت روبه رشد شرکت حاصل می گردد- دنبال می کنند. در این میان مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل میانگین موزون هزینه سرمایه می باشند. دراین بین محافظه کاری حسابداری میثاقی است که با اندازه گیری صحیح و محافظه کارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاههای اقتصادی ، منجر به کاهش سود اندازه گیری شده و سود نقدی توزیع شده می گردد و نهایتاً از این طریق اطمینان لازم برای تسویه اصل و بهره بدهیها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق می سازد . هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین میثاق محافظه کاری و اجزاء هزینه های تامین مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران وارائه مدلی برای پیش بینی میزان رعایت محافظه کاری حسابداری در شرکتها است. روش تحقیق قیاسی – استقرایی و روش کتابخانه ای ، قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و قلمرو زمانی آن، دوره ده ساله بین سالهای 1375 تا 1385 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون استفاده شده است.نتیجه این تحقیق وجود همبستگی بین برخی از اجزاء هزینه تامین مالی با محافظه کاری حسابداری و ارائه مدلی برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری می باشد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :