مطالعه نقش آمارهاي مالي دولت(GFS) در ايران، در بهبود شفافيت، پاسخگويي و محاسبه بهاي تمام شده طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

چکیده:
با استقرار نظام حسابداري دولتي مناسب و كارآمد مي توان اطلاعات صحيح، قابل اعتماد و شفاف را جهت تصميم گيري هاي منطقي براي برنامه ريزي هاي آينده اعمال نمود و مديريت سازمان هاي دولتي را در جهت ايفاي مسئوليت پاسخگويي ياري نمود. در اين تحقيق، گردآوري اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماري تحقيق، شامل ذيحسابان دستگاههاي اجرايي، حسابداران دولتي، حسابرسان ديوان محاسبات و كارشناسان مالي دستگاه¬هاي اجرايي که در محدوده جغرافيايي استان مازندران فعاليت مي کنند، به منظور آزمون فرضيات، انجام شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد اجراي نظام حسابداري دولتي جديد در سطح اطمينان 95% منجر به شفافيت اطلاعات، پاسخگويي و حسابدهي مديران و بهبود محاسبه بهاي تمام شده گرديده است.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :