بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
"سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آنها را در هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار می‌دهند. اطلاعات مربوط به اجزای سود مهم است و به پیش بینی سود آینده کمک می‌کند. با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی آن، هدف این تحقیق بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شدۀ بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، به نحوی که نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قیمت گذاری آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سود حسابداری قابل تقسیم به دو جزء نقدی و تعهدی می‌باشد که در این تحقیق جزءنقدی سود به سه جزء(وجوه نقد نگه داشته شده در شرکت، خالص وجوه پرداخت ی (دریافت ی) به سهامداران و خالص وجوه پرداخت ی (در یافتی) به بستانکاران ) تفکیک شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان می‌دهد که جزء نقدی نگه داشته شده در شرکت از سایر اجزای نقدی سود باثبات ترمی باشد و سود سال آتی را بهتر تبیین می‌کند، اما سهامداران ثبات این جزء را بیشتر از واقع تخمین می‌زنند و ثبات سایر اجزای نقدی سود را نزدیک به واقعیت پیش بینی می‌‌کنند."

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :