سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی

چکیده:
پرداخت سود سهام یکی از اطلاعات مورد توجه سرمایه گذاران در اخذ تصمیم های سرمایه گذاری است که عوامل مختلفی می تواند بر آن اثرگذار باشد. از جمله ی این عوامل می توان به ساختار مالکیت شرکت ها اشاره کرد. گروه های مختلف سرمایه گذاران می توانند اثرات متفاوتی روی عملکرد شرکت و همچنین پرداخت سود سهام داشته باشند. سؤال اصلی این است که آیا پرداخت سود سهام، در انطباق با اهداف فرصت طلبانة مطرح در متون نمایندگی صورت می گیرد و اعضای غیرموظف هیأت مدیره بر نحوۀ توزیع سود مؤثر هستند؟ و آیا می توان این متغیرها را (به طور غیرمستقیم) جایگزین یا مکمل کاهش هزینه نمایندگی تلقی نمود؟ در این مطالعه درصدد پاسخ گویی به این سؤال خواهیم بود. بدین منظور، اطلاعات 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1380 با استفاده از تکنی های آماری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهدکه بین نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، ساختار دارایی ثابت، ریسک تجاری و نسبت بدهی با نسبت پرداخت سود سهام رابطه منفی وجود دارد. همچین بین سودآوری، نقدینگی و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با نسبت پرداخت سود سهام رابطه مثبت و معنی¬داری مشاهده شد. اندازه شرکت و فرصت سودآوری بر نسبت پرداخت سود سهام مؤثر نیستند.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :