بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده سازی و اجرای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقيق موردي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شيميايي

چکیده:
برای پیاده سازی و استقرار سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که توجه به آنها باعث افزایش اثربخشی و کارایی چنین سیستم هایی با کمترین هزینه می گردد. در اين مقاله میزان تاثير عوامل مختلف در پياده سازي و اجراي سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت در شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شيميايي، مورد بررسي و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به عنوان یکی از رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره، از لحاظ اهميت رتبه گذاري شده است. در این راه ابتدا عوامل اصلی مختلف در چهار گروه كلي عوامل سازماني، عوامل محيطي، عوامل فردي و عوامل فني طبقه بندي و رتبه بندي گرديد و در مرحله بعد بر اساس تحقيقات قبلي عوامل فرعی مختلف كه در زير مجموعه هر يك از عوامل اصلی قرار گرفته بودند، بررسي و رتبه گذاري شدند. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک AHP ، اهمیت عوامل سازمانی از سایر عوامل بیشتر و پس از آن به ترتیب عوامل محیطی، فردی و فنی به ترتیب اولویت قرار گرفتند. توجه به اهمیت عوامل موثر در پیاده سازی و استقرار سیستم های هزینه یابی کمک فراوانی برای بکارگیری اثربخش و کارای چنین سیستم هایی با کمترین هزینه می باشد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :