بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده سازی و اجرای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق موردی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی

چکیده:
برای پیاده سازی و استقرار سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که توجه به آنها باعث افزایش اثربخشی و کارایی چنین سیستم هایی با کمترین هزینه می گردد. در این مقاله میزان تاثیر عوامل مختلف در پیاده سازی و اجرای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی، مورد بررسی و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به عنوان یکی از رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره، از لحاظ اهمیت رتبه گذاری شده است. در این راه ابتدا عوامل اصلی مختلف در چهار گروه کلی عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و عوامل فنی طبقه بندی و رتبه بندی گردید و در مرحله بعد بر اساس تحقیقات قبلی عوامل فرعی مختلف که در زیر مجموعه هر یک از عوامل اصلی قرار گرفته بودند، بررسی و رتبه گذاری شدند. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک AHP ، اهمیت عوامل سازمانی از سایر عوامل بیشتر و پس از آن به ترتیب عوامل محیطی، فردی و فنی به ترتیب اولویت قرار گرفتند. توجه به اهمیت عوامل موثر در پیاده سازی و استقرار سیستم های هزینه یابی کمک فراوانی برای بکارگیری اثربخش و کارای چنین سیستم هایی با کمترین هزینه می باشد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :