بررسي اثر ترانسيلوانيا بر روي بازدهي و حجم معاملات سهام

چکیده:
علوم مالي با تئوري هاي كلاسيك شروع و با گذر ازمالي رفتاري به مرحله نوروفاينانس رسيده است.مرحله اي‌ كه علاوه بر ارتباط علوم مالي با روانپزشكي با پزشكي نيز مرتبط است. درواقع اين حيطه از مالي بر مبناي تغييرات اتفاق افتاده در بدن انسان و بررسي ت‍أثيرآن بر نحوه تصميم‌گيري وخصوصيات انسان مي باشد كه مي‌تواند مسبب تغييرات در بازار سرمايه گردد. يكي ازعوامل تأثيرگذار بر اساس شواهد و مدارك فيزيولوژيكي و زيست شناختي ، تابش نور ماه بر مغز انسانها وبه تبع آن تأثير بر رفتارها و تصميمات آنها مي باشد. هدف تحقيق حاضر اين است كه تأثير ترانسيلوانيا (ماه كامل ) بربازدهي و حجم معاملات سهام را در بازار سرمايه ايران مورد بررسي قرار دهد.در اين راستا بورس اوراق بهادار تهران كه جامعه آماري تحقيق را شامل مي شود؛ طي دوره زماني 15 ساله (1376-1390) بصورت روزانه و از طريق شاخص كل ارزيابي شده است.در پژوهش حاضر ، به منظور تجزيه وتحليل داده ها ازآزمون هاي t استيودنت ، وِلچ و سترويت وِلچ استفاده شده است . نتايج حاكي از تحقيق بيانگر اين است كه تابش ماه در سيكلهاي متفاوت آن بر تصميمات سرمايه گذاران تأثيري نداشته و بنابراين تفاوت معناداري بين اثرماه كامل و ماه نو بر بازدهي و حجم معاملات سهام در بازار سرمايه ايران وجود ندارد .

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :