بررسي مقایسه ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی

چکیده:
هدف اين پژوهش، مطالعه و بررسي مقایسه­ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين پژوهش، کاهش بهای تمام شده و زمان تولید و همچنین افزایش کیفیت و نوآوری به عنوان عوامل اصلی موفقیت لحاظ و برای جمع­آوری داده­های پژوهش از پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شده است. در اين راستا، تعداد 91 پرسشنامه دریافتی بررسي و جهت آزمون فرضيه­ها از آزمون­هاي ناپارامتریک «من ويتني» و «کروسکال واليس» با توجه به نرمال نبودن توزيع داده­ها استفاده شده است. يافته­هاي پژوهش نشان مي­دهد که در سطح اطمينان 90% ميزان توجه به کاهش بهاي تمام شده، کاهش زمان توليد و عوامل اصلي موفقيت در کل بين مديران با سنين مختلف، متفاوت است. سایر نتایج حاکی از نبود تفاوت معنی­دار بین توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی بر حسب جنسیت، سطح تحصیلات و سوابق مدیریتی است.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :