ررسی رابطه حجم سهام شناور آزاد با شاخص های تعیین کننده ساختار صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
"هدف تحقیق حاضر بررسی نقش ساختار صورت های مالی شرکت ها در تعیین حجم سهام شناورآزاد می باشد. در این پژوهش اطلاعات 4ساله(1385-1382) مربوط به 134شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. بدین منظور شاخص های معرف ساختارصورت های مالی هرسال (متغیرمستقل) براساس دو رویکرد ترازنامه ای و سودوزیانی با سهام شناورآزاد سال بعد(متغیر وابسته) در یک مدل های رگرسیون چند متغیره مورد بررسی و فرضیه های دوگانه برهمین اساس مورد آزمون قرارگرفتند. یافته های تحقیق مبین این امر می باشد که در نمونه مورد بررسی، بین حجم سهام-شناورآزاد سالانه و شاخص های معرف ساختار صورت های مالی سال ماقبل آن رابطه معنی داری وجود دارد."

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :