بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی

چکیده:
تحقيق حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی صورت پذيرفت. این پژوهش به لحاظ شیوه گردآوری داده¬ها، از نوع تحقيقات توصیفی- پیمایشی است. در این تحقیق نقش عوامل بررسی شده، در بین 335 نفر از کارآفرینان عضو شبکه های اجتماعی با روش پیمایشی آزمون شده است. براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. روايي پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تاييد قرار گرفت. برای تعيین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید و میزان 89% بدست آمد. در اين تحقيق پس از مطالعه نظريات گوناگون در زمينه ارتباطات و حوزه هاي مختلف جامعه شناسي، چهار فرضيه براي بررسي مد نظر قرار گرفت كه پس از تكميل پرسشنامه‌ها و انجام آزمون هاي آماري هرچهار فرضيه تاييد شدند. در پايان مشخص شد ميزان دسترسي به اينترنت، ميزان تعاملات اجتماعي، ميزان گرايش به گروههاي اجتماعي و ميزان اعتماد اجتماعي، عوامل تاثيرگذار بر گرايش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی می‌باشد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :