نقش اقلام تعهدي حسابداری در پيش يني جريان هاي نقدي آتي در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
پيش يني جريان هاي نقدي و تغييرات آن به عنوان رويدادی اقتصادي، از ديرباز مورد علاقه سرمايه گذاران، مديران، تحليل گران مالي، اعتباردهندگان و پژوهش گران بوده است. اين توجه ناشي از استفاده از جريان-هاي نقدي در مدل هاي ارزشيابي سهام، ارزيابي توان پرداخت (سود سهام، بهره و ساير تعهدات)، ارزيابي ريسک، ارزيابي عملکرد واحد اقتصادي و مباشرت مديريت، ارزيابي نحوه انتخاب روش هاي حسابداري توسط مديريت مي¬باشد. حال اگر بتوان جريان هاي نقدي را به نحو مناسبي پيش بيني کرد، بخش قابل توجهي از نيازهاي اطلاعاتي مرتبط با جريان هاي نقدي تامين خواهد شد. در اين پژوهش، نقش اقلام تعهدي حسابداری در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي مورد بررسي قرار مي گيرد. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1382 تا 1389 می باشد. در اين راستا دو فرضيه تدوين و به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش تحليل رگرسيون چندگانه بکار گرفته شده است. نتايج پژوهش بیانگر آن است که با افزودن اقلام تعهدی حسابداری به مدل جریان های نقدی جاری، قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی افزایش یافته و همچنین قدرت توضیحی اقلام تعهدي حسابداری در پيش¬بيني جريان هاي نقدي آتي، در شرايط وجود دستکاري اقلام حسابداري کاهش می یابد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :