ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران هنگام خرید و فروش سهام

چکیده:
هدف این مقاله، ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایه‌گذاران هنگام خرید و فروش سهام است. در این پژوهش، به بررسی این موضوع می¬پردازیم که تغییرات ارزش بازار سهام که برگرفته از رفتار سرمایه‌گذاران است تا چه اندازه از اطلاعات مالی شامل سود هر سهم، سود تقسیم شده هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، سرمایه و اندوخته‌های شرکت ناشی شده است. بدین منظور این مطالعه با استفاده از نمونه¬ای از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بجز شرکت¬های سرمایه¬گذاری طی سال¬های 1379 تا 1384 که سهام آنها طی دوره مذکور مورد معامله قرار گرفته است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی آزمون فرضیه‌ها، از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل آزمون همبستگی نشان می¬دهد که بین سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم با ارزش بازار سهام ارتباط معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی فرضیه¬ها بر مبنای مدل رگرسیون حاکی از این است که بین اطلاعات مالی شامل سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و سرمایه شرکت ارتباط معنی¬داری وجود دارد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :