بررسی راهکار های استراتژیک در سازمان های دولتی با رویکرد ارزش آفرینی در ثبات ساختار مالی

چکیده:
مقالة حاضر جزء الويتهاي پژوهشي سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد و به پيشنهاد واحد پژوهش عالي اين سازمان مطرح گرديده ا ست. هدف از مقاله بررسي تأثیر وقايع و رويدادهاي خارجي (مانند تورم، وقايع سياسي، ركود و غيره) بر سازمانهاي دولتي و نگاهي به راهكارهاي استراتژيك سر راه اين سازمانها مي‌باشد. باتوجه به اهميت سازمانهاي دولتي در كشور عزيز ما ايران علت انتخاب موضوع بحران جهاني اخير و تأثير آن بر اعتبار و ثبات مالي سازمانهاي مذكور و عدم شناخت عوامل اثر گذار و اثرپذير مربوط مي‌باشد. با عنايت به اهميت موضوع در ابر سازماني مانند تأمين اجتماعي به بررسي فرصتها و تهديدها نقاط قوت و ضعف اين سازمان در اسفند ماه 1387 پرداخته شد. پس از جمع‌آوري پرسشنامه از مديران ارشد سازمان عدم باور مديريتي به تصميم‌گيري عمومي استراتژيك با 87% اطمينان تأييد گرديد و در نهايت راهكارها و مشكلات مربوط در قسمت نتيجه‌گيري بررسي گرديد. باشد كه با بهره‌گيري از مطالب حاضر هر چه بيشتر از نقاط قوت سازماني بهره گرفته و نقاط ضعف را بر طرف نمايند و با مرتفع نمودن مشكلات موجود بر سر راه سازمان مذكور به استمرار و بقاءاين سازمان كمك نمايند.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :