بررسی راهکار های استراتژیک در سازمان های دولتی با رویکرد ارزش آفرینی در ثبات ساختار مالی

چکیده:
مقالة حاضر جزء الویتهای پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و به پیشنهاد واحد پژوهش عالی این سازمان مطرح گردیده ا ست. هدف از مقاله بررسی تأثیر وقایع و رویدادهای خارجی (مانند تورم، وقایع سیاسی، رکود و غیره) بر سازمانهای دولتی و نگاهی به راهکارهای استراتژیک سر راه این سازمانها می‌باشد. باتوجه به اهمیت سازمانهای دولتی در کشور عزیز ما ایران علت انتخاب موضوع بحران جهانی اخیر و تأثیر آن بر اعتبار و ثبات مالی سازمانهای مذکور و عدم شناخت عوامل اثر گذار و اثرپذیر مربوط می‌باشد. با عنایت به اهمیت موضوع در ابر سازمانی مانند تأمین اجتماعی به بررسی فرصتها و تهدیدها نقاط قوت و ضعف این سازمان در اسفند ماه 1387 پرداخت ه شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه از مدیران ارشد سازمان عدم باور مدیریتی به تصمیم‌گیری عمومی استراتژیک با 87% اطمینان تأیید گردید و در نهایت راهکارها و مشکلات مربوط در قسمت نتیجه‌گیری بررسی گردید. باشد که با بهره‌گیری از مطالب حاضر هر چه بیشتر از نقاط قوت سازمانی بهره گرفته و نقاط ضعف را بر طرف نمایند و با مرتفع نمودن مشکلات موجود بر سر راه سازمان مذکور به استمرار و بقاءاین سازمان کمک نمایند.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :