ردپای حسابداری در جرائم مالی

چکیده:
از دیدگاه روانشناسی، حسابداران در موقعیت تابع قرار دارند و از آنجا که وقوع یک جرم مالی مستلزم برقراری ارتباط با رده های پایین تر و جلب همکاری آنان می باشد، لذا تصور عمومی بر این است که حسابداران همیشه یکی از ارکان ثابت جرائم مالی می باشند. این مقاله قصد دارد فرایند سوء استفاده از دانش حسابداری به عنوان ابزار مورد استفاده در جرایم مالی و به طور خاص، پولشویی را مورد بررسی قرار دهد. لذا در ابتدا به معرفی حوزه های عملکردی جرائم مالی در حسابداری پرداخت ه و سپس ارتباط حسابداری و حسابداران با جرایم مالی از منظر روانشناسی و ایدئولوژیکتبیین می شود ودر ادامهسطوح مختلف بکارگیری دانش حسابداری در سازماندهی جرایم مالی و نمونه های بارزی از بکارگیری تکنیک های حسابداری در جرائم مالی ارائه خواهد شد. در انتهای مقاله نیز توصیه های لازم از باب مقابله با خطرهای ناشی از جرایم مالی که حسابداران را تهدید می کند، بیان شده است.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :