مقایسه انتظارات سودآوری سرمایه گذاران از طریق توجه به پایداری اجزای سود و قیمت سهام در شرکت های با اکثریت سهام دولتی و خصوصی

چکیده:
این مطالعه به بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای سود پرداخته است بطوریکه جزء نقدی سود را به (1)تغییرات وجه نقد، (2) خالص پرداختی (دریافتی) به سهامداران و (3)خالص پرداختی (دریافتی) به بستانکاران،و جزء تعهدی را به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک نموده است و به مقایسه­ی آن در دو گروه از شرکت­ها (با اکثریت سهام دولتیو با اکثریت سهام خصوصی) پرداخته و همچنین پیامدهای انتظارات سودآوری سرمایه­گذاران و انعکاس قیمت سهام را درکل نمونه مورد بررسی قرار داده است.متغيرهاي به کار رفته در اين پژوهش از گزارش‌هاي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. سپس در دوره زماني 1391-1389 با نرم افزار اکسل 2010 محاسبه و داده‌هاي 148 شرکت با استفاده از نرم افزار ‌ و روش برآورد پنل دیتا در مدل­های رگرسیونی حداقل مربعات معمولی تجزيه و تحليل شده است. شواهدعلمی پژوهش یبیانگر این است که سرمایه گذاران شرکتهای دولتی در انتظارات مرتبط با سودآوری (سود) خودکه در قیمت سهام منعکس میشود به پایداری اجزای سود توجه بیشتری میکنند. همچنین سرمایه گذاران شرکتها یغیردولت درانتظارات مرتبط با سودآوری (سود) خودکه درقیمت سهام منعکس میشود به پایداری اجزای نقدی وتعهدی سود توجه بیشتری دارند.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :