بخشنامه حقوق و دستمزد 1389

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 22 اسفند سال جاری، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ‌1389، در اجرای ماده ‌41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
‌1- از اول سال ‌1389 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ‌101.000 ریال (یکصد و یک هزار ریال) تعیین می‌شود.

همچنین از اول سال ‌1389 سایر سطوح مزدی نیز روزانه هفت درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ‌36 قانون کار) به اضافه روزانه ‌7011 ریال به نسبت آخرین مزد در سال ‌1388 افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ‌101.000 ریال (یکصد و یک هزار ریال) بند (‌1) کمتر شود.

2- به کارگرانی که در سال ‌1389 دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ‌2000 ریال نیز ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ‌1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگردان مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط دفتر نظارت بر نظام‌های جبران خدمت و پیشگیری از بیکار صورت می‌گیرد.

تبصره ‌2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ‌1388، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.

3- براساس مصوبه مورخ ‌21/7/88 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان به منظورتثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ‌1389 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره سه ماده ‌36 قانون کار بابت هر کارگر(اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ‌200.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند و تبصره یک بند ‌2 در کارگاه‌هایی دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور‌العمل‌های دفتر نظارت بر نظام‌های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری خواهد بود.5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان ودانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ‌1389به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌برداری و تولید ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.


دستور‌العمل‌های نحوه اجرای مصوبه مورخ ‌22/12/88 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند چهار بخش‌نامه شماره ‌131535 مورخ ‌23/12/88 وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ‌22/12/88 شورای عالی کار بدین وسیله نحوه اجرای بخش‌نامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:

1- نحوه اعمال ‌7درصد افزایش بند یک بخش‌نامه:

نرخ‌های کارمزدی در سال ‌89 (به نسبت آخرین کارمزد در سال ‌88) در مورد کلیه کارگران کارمزدی(اعم از موقت یا دائم) به ماخذ هفت درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد(علاوه بر کارمزد) باشند این بخش نیز بایستی هفت درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول هفت درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزاش خواهد بود)

2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یک بخشنامه:

علاوه بر افزایش هفت درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ‌89 روزانه ‌7011 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ‌89 روزانه ‌7011 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره:‌ در صورتی که مجموع دریافت ی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ‌101.000 ریا

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :