سیستم های اداری

نرم افزار پرسنلی

جهت خرید نرم افزار کلیک کنید.

نرم افزار پرسنلی اخوان با هدف متمرکزسازی اطلاعات پرسنل و انجام کلیه امور مربوط به احکام و پرونده‌های پرسنلی در شرکتهای خصوصی و سازمان‌های دولتی طراحی شده است. این سیستم، با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه می‌نماید. امکان صدور احکام به سه روش وجود دارد . ( 1- روش سنتی ، به صورتی که مبالغ احکام به صورت دستی توسط کاربر ثبت می گردد 2- روش محاسبه بر اساس گروه ، پایه و رتیه که در این روش مبالغ احکام پرسنلی به صورت اتوماتیک و با توجه به اطلاعات مربوط به گروه ، رتبه و پایه فرد شاغل محاسبه می گردد. 3- روش طبقه بندی مشاغل اداره کار و تامین اجتماعی ). نرم افزار پرسنلی اخوان با نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان مرتبط بوده و احکام صادره در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان قابل مشاهده می باشد. به دلیل یکپارچگی موجود در نرم افزارهای اخوان کلیه اطلاعات پایه مشترک بین نرم افزارهای پرسنلی اخوان و حقوق و دستمزد اخوان فقط یکبار می بایست ثبت گردد ( مانند انواع استخدام ، بیمه ، مالیات ، چارت سازمانی ، تحصیلات و ... ) و نیازی به ورود اطلاعات در هر دو سیستم نمی باشد .

ویژگی ها و امکانات نرم افزار پرسنلی اخوان

 • معرفی انواع استخدام به صورت نامحدود و تعیین سطح دسترسی کاربران بر اساس نوع استخدام و نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

 • معرفی گروههای تحصیلی جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس

 • معرفی سطح تحصیلات جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس

 • معرفی رشته های تحصیلی جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس

 • معرفی انواع رسته های شغلی جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس

 • معرفی چارت سازمانی جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس

 • معرفی بخشهای محل خدمت جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس

 • معرفی زیربخشهای محل خدمت جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس

 • معرفی محل خدمت جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس

 • معرفی مشاغل کارکنان جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس

 • معرفی وضعیت نظام وظیفه جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس

 • معرفی شهرها جهت طبقه بندی کارکنان بر اساس محل تولد و محل صدور شناسنامه

 • معرفی انواع نرخ های بیمه تامین اجتماعی و انتساب بیمه به هریک از کارکنان و نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

 • معرفی انواع نرخ های مالیات و انتساب مالیات به هر یک از کارکنان و نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

 • معرفی انواع بانکها و انتساب بانک به هر یک از کارکنان جهت تهیه فایل حقوق و نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

 • معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد و نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

 • معرفی کارکنان و نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

 • معرفی وسیله نقلیه جهت ماموریت

 • معرفی ارتباط رسته با رشته

 • معرفی انواع ایثارگری

 • معرفی انواع تنبیه

 • معرفی انواع تشویق

 • معرفی تجارب شغلی

 • معرفی نسبت تحت تکفل

 • معرفی وضعیت تحت تکفل

 • معرفی انواع گروههای خونی

 • معرفی انواع بیماری و نقص عضو

 • معرفی انواع وضعیت درمان

 • معرفی انواع آموزش

 • معرفی انواع حادثه

 • معرفی انواع زبانهای خارجه

 • معرفی انواع ماموریت

 • معرفی منازل سازمانی

 • معرفی انواع مرخصی

 • معرفی خودروهای سازمانی

 • معرفی انواع احکام

 • معرفی وضعیت اشتغال

 • معرفی نوع سابقه

 • معرفی نوع حضور در جبهه

 • مدیریت سوابق کاری پرسنل

 • مدیریت تنبیهات پرسنل

 • مدیریت تشویقات پرسنل

 • مدیریت ماموریت روزانه پرسنل

 • مدیریت ماموریت ساعتی پرسنل

 • مدیریت حوادث پرسنل

 • مدیریت گواهی پرسنل

 • مدیریت بیماری و نقص عضو پرسنل

 • مدیریت دوره های آموزشی پرسنل

 • مدیریت دوره های زبانهای خارجی پرسنل

 • مدیریت منازل سازمانی پرسنل

 • مدیریت خودروهای سازمانی پرسنل

 • مدیریت افراد تحت تکفل پرسنل

 • مدیریت ایثارگری پرسنل

 • مدیریت حضور در جبهه پرسنل

 • معرفی توضیحات احکام کارکنان

 • معرفی انواع احکام کارکنان

 • مدیریت سنوات خدمت کارکنان در احکام

 • معرفی مزایای مستمر

 • ثبت جدول گروه / پایه در سال جاری

 • ثبت جدول گروه / رتبه در سال جاری

 • افزایش یا کاهش گروه / پایه / رتبه

 • معرفی اجزای دستمزد روزانه

 • ثبت احکام کارکنان

 • ثبت احکام غیر ریالی

 • ثبت اطلاعات پایه حکم گروهی

 • صدور حکم گروهی کارکنان

 • امکان تنظیمات ظاهری نرم افزار به دلخواه

 • اقامت برنامه در حافظه مادامی که با آن کاری انجام نمی دهیم

 • معرفی دسته های کاربران و تعیین سطح دسترسی آنها تا حد جزء

 • معرفی الگوی دسترسی کاربران به منظور سهولت در امر معرفی کاربران

 • تعیین سطح کاری کاربران به منظور دسترسی به اطلاعات

 • قابلیت پشتیبان گیری از اطلاعات و بازگردانی آنها در هنگام نیاز

 • فعال سازی دوره های مالی یا غیرفعال سازی آنها از سوی مدیر سیستم

 • مشاهده لیست شرکتهای ایجاد شده

 • امکان تهیه خروجی اکسل از کلیه گزارشات

 • امکان تهیه گزارشات دلخواه (گزارش ساز) به شکل دلخواه (فرم ساز)

 • گزارش احکام در سال جاری

 • گزارش احکام غیرریالی در سال جاری

 • گزارشات آماری نیروی انسانی

 • گزارش لیست کارکنان

 • گزارش سوابق کاری پرسنل

 • گزارش تنبیهات پرسنل

 • گزارش تشویقات پرسنل

 • گزارش ماموریت روزانه پرسنل

 • گزارش ماموریت ساعتی پرسنل

 • گزارش حوادث پرسنل

 • گزارش گواهی پرسنل

 • گزارش بیماری و نقض عضو پرسنل

 • گزارش دوره های آموزشی پرسنل

 • گزارش دوره های زبانهای خارجه پرسنل

 • گزارش منازل سازمانی پرسنل

 • گزارش خودروهای سازمانی پرسنل

 • گزارش افراد تحت تکفیل پرسنل

 • گزارش خارج از تحت تکفل پرسنل

 • گزارش از ایثارگری پرسنل

 • گزارش حضور در جبهه پرسنل

کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :